utopia libertaria -en artxiboa

Zer da jabetza? Anarkismoaren abiapuntua

Posted in Anarkismoa, Liburuak with tags , , , , , on 2009/10/19 by aselluzarraga

Egun honako galderari erantzun behar banio: zer da esklabotza? eta berba gutxitan: hilketa da, erantzungo banu, nire ustea, zalantza barik, ulertuko litzateke. Ez nuke arrazoibide handirik beharko gizakiari pentsamendua, borondatea, nortasuna kentzeko eskubidea bizi eta herioko eskubidea dela eta gizakia jopu bihurtzea hura hiltzea dela frogatzeko. Zergatik, beraz, ezin diot zer da jabetza? galderari zehatz-mehatz: jabetza lapurreta da erantzun, ulertuko ez zaidala seguru egon gabe, bigarren adierazpen hori lehenengoaren aldaketa hutsa baino izan ez arren?

Gure gobernuaren eta gure erakundeen oinarria bera, jabetza, eztabaidatzea erabaki dut: nire eskubidea da. Nire ikerketatatik aterako den ondorioan oker naiteke: nire eskubidea da. Laket dut nire liburuko azken gogoeta lehen orrialdean kokatzea: hori ere nire eskubidea da.

Egile batek irakasten du jabetza eskubide zibila dela, okupaziotik jaioa eta legeak berretsia; beste batek defendatzen du eskubide naturala dela, haren iturria lana dela; eta doktrina hain aurkako horiek onartuak eta txalotuak dira. Nire ustez ez lanak, ez okupazioak, ez legeak, ezin dute jabetza sortu, hura egilerik gabeko egina baita. Zentsuratuko naute horregatik? Zenbat iruzkin eragingo dute holako adierazpenek?

Jabetza lapurreta da! Horra hor 93.eko ordara jotzea! Iraultzen matxinada istilutsua!…

Horrela hasten da Pierre Joseph Proudhonen Zer da jabetza? liburua. Hasiera probokatzaile bezai argi eta zorrotza. Hori da anarkismoaren jaiotza, liburu horretantxe erabili baitzuen frantsesak “anarkista” hitza lehen aldiz bere ideologia definitzeko. Eta ezin zuen bere hasieran hobeto asmatu. Estatua bera kolokan jartzeko jaio zen ideologiak bete-betean asmatu baitzuen oraindik ere denok kateatzen gaituen munstro horri eusten dion oinarria jotzen. Estatua jabetza (batez ere pribatua, Estatu kapitalisten kasuan, eta Estatuarena berarena, Estatuko sozialismoetan) babesteko tresna nagusia baino ez da. Jabetza da haren funtsa eta jabetzaren defentsa da zentzua ematen dion oinarri bakarra. Estatua, eskubide guztien aurretik (askatasun, berdintasun, segurtasun… eskubideen aurretik), jabetza babesten duen boterea delako.

Ez ditut hemen Proudhonek darabiltzan argudioak errepikatuko. Besterik gabe, esango dut anarkismoaren aitak zuzenbidetik zein ekonomiatik jabetzaren alde erabilitako argudio guztiei heldu eta banan-banan deuseztatu zituela, hasieran adierazitakoa, jabetza lapurreta dela, argi utziz. Historian jabetza zelan eta noren “eskubideak” defendatzeko sortu zen begiratzea baino ez dago. Zelan izan daiteke unibertsala pribilegiatu batzuek baino ez daukaten eskubidea, oinordetzan, meriturik gabe ere, ematen edo ukatzen zaiguna, eta, besteak beste, askatasuna, berdintasuna eta segurtasuna (justizia bera) ukatzen dituena.

Bestalde, liburu honetan ideia jaio baino ez dela egin senti daiteke, indartsu jaio bazen ere, eta Proudhonen esanak batzuetan jainkoaren ideia kendu ezinik eta matxismoak jota aurkitzen ditugu. Zorionez, horietan ere Proudhonek jabetzari buruz bezain ausart jokatu zuten beste batzuk etorri ziren anarkismoaren aitaren okerrak zuzentzera, Bakunin bera lehena. Hori baita anarkismoak daukan beste alde onetako bat: dogmatismo orotatik urrun, egile bakoitzak gogoko duena hartu eta okertzat daukana baztertu egiten du, ideia osatu, aberastu, hobetu, ezer bukatutzat jo barik.

Zoritxarrez, oraindik ez dauzkagu holako liburu ezinbestekoak euskaraz. Beharbada, egunen batean gure hizkuntzako apalategiak anarkismoak emandako testu ederrekin aberastuko dira. Bitartean, erederetara jo beharko dugu.

Ezusteko atsegina

Posted in Anarkismoa, Liburuak, Politika with tags , , , , , , , , on 2009/10/14 by aselluzarraga

(Castellano)

Batzuetan etengabeko kiribilean bizitzeko sentipena daukagu, etengabe erdi irrikatura iritsi ezinik biraka ibiltzeko sentipena. Maiz mugimendu anarkista horrela dabilela begitantzen zait, elkarri norabide zuzenean ez joatea leporatzen dioten jarreretan enkistatuta. Egoera horretan, egungo errealitatearen azterketa bateratuaren gainetik, inora ez mugitzeko lubakiko borroka nagusitzen dela ematen du. Nork bere banderari heldu eta, bere izatea bera jokoan balego legez, dogma gisa astintzen du. Agian neurriz kanpoko ustea da edo ezjakintasunak sortua, zorionez, agian txikiak, sumaezinak izan arren, talde “handien” eztabaida horietan gelditu barik gizartearen aldaketa praktikoan aurrera egiten duten mugimendu asko baitaude.

Lehengo egunean, ordea, ezusteko atsegina hartu nuen Anatol Gorelik. El anarquismo y la revolución rusa liburua irakurtzen hasterakoan. Bertan, Goreliken beste testu batzuen artean, Nabat, Ukrainiako erakunde anarkisten lehen konferentzia dator. Errusiar iraultzan bete-betean sartuta, herriak, buruzagirik gabe, senak gidatuta eta berez, oinarri anarkisten arabera Estatua deuseztatzera abiatzen zuen iraultzaren gainean boltxebikeek ordurako argi eta garbi zerabilten manipulazioaz jakitun, ukraniar anarkistek euren ideiak eta jarrerak euren garaiko errealitateari egokitzeko eta, ereduzko konferentzia batean, anarkismoaren ikuspuntu guztiak batu eta, aho batez, guztien artean, eskuzabaltasun eta malgutasunez, inorentzako inposiziorik gabe, amore ematerik gabe, azterketa, estrategia eta xedeak adosteko. Horretarako ezer gorde gabe eta elkarri ezer leporatu gabe eztabaidatu zuten anarkismoan etiketa gehigarri guztiak bereizketa artifiziala direla eta gauza bakarra, hots, anarkismoa, dagoela egiaztatu arte. Alegia, duela ia gizaldi bat, ukraniar anarkistak XXI. mendean oraindik ezinezkoa begitantzen zaiguna lortzeko gai izan ziren: ildo anarkista guztiak fronte bakarrean batzea ildo bakoitzaren egiak onartuz, zentsurarik eta inposiziorik gabe, une historiko hartan euren herriaren errealitateak eskatzen zuenera egokituz. Tamalez eredu hori ez zen nahi zuten helmugara iritsi: batasun hori errusiar anarkismora eta, ondoren, nazioarteko anarkismora zabaltzea. Zoritxarrez, boltxebismoak, autoritarioa eta gizarte iraultza ororen aurkakoa eta bere alderdiari garaipena emango zion iraultza politikoaren aldekoa baino ez izanik, iraultzaren bidea monopolizatu eta anarkismoa giltzapean jarri zuen; mugimendu libertarioak ez zuen botere alderdikoiaren aparatuek egindako difamazioei aurre egiteko beste nazioarteko indarrik izan, eta horrela Nabaten eta bestelako mugimendu anarkisten, zein langile eta nekazarien beraien benetako eta erabateko askapen nahia kondenatuta geratu zen.

Baina joera batze hori nik azaltzea baino hobe da, nire ustez, hemen konferentzia horretako paragrafo eder horietako batzuk euskaratzea, eta nork pentsa dezala izpiritu hori gure garaietarako erabilgarria eta egun zapuztutako iraultza haren aldean hain bestelakoa den egungo errealitatera moldagarria den.

Gai guztiak landu ziren modurik ahalik eta bukatuenean. Ebazpen guztiak aho batez hartu ziren. Konferentzian Nabat, Ukrainiako Erakunde Anarkisten Konfederazioa sortu zen, eta Konfederazioaren idazkaritza hautatu zen, sei kidek osatuta.
Gai zerrendako puntu nagusia, Konferentziari kezkarik handiena sortzen ziona, anarkistek batera lan egitearen arazoa izan zen. Egon ziren ordezkari guztiek ulertzen zuten batasun premia. Baina inork ez zuen batasuna nahi funtsezko arazoak isiltzearen edo printzipioen eremuan konpromisoak hartzearen bidez. Denek onartzen zuten prezio horretan lortutako batasuna oso ezegonkorra izango zela, xaboi-burbuila litzatekeela,  kartazko gaztelua, errealitatearen haizerik txikiena eraitsiko lukeela. Horrexegatik, Konferentzia ez zen desadostasunak leuntzen, ez itotzen saiatu; aitzitik, agerian utzi, eta zehatz-mehatz eztabaidatu zituen, xehetasunik txikienetara arte deseginez. Eta kontu teoriko abstraktu orokorretan eduki bizi eta benetakoa sartu ondoren baino ez zen argi geratu ordura arte anarkistak banantzen zituzten desadostasunak haien irudimenean baino ez daudela, baina inola ere ez errealitatean. Arazo konponezinak haizerrotak zirela agertu zen, eta haiek botatzeko anarkistek indar, energia eta denbora gehiegi erabili zituzten. Konferentziak batasunaren posibilitatea eta beharra onartu zituen eta aho batez anarkismo bakarra zer den zirriborratzen duen adierazpena egin zuen.
Ukranian lan egiten duten anarkisten batasuna oso erraz lortu zen, herriko lan biziak biziki eskatzen zuelako batasun hori. Aldez aurretik dakigu kide batzuen ustez egindako batasuna oso txarra dela. Baina horrek ez gaitu batere nahasten, badakigulako, halaber, kide horiek errealitatetik kanpo daudela. Bizitzarekiko kontaktutik urrun, euren sutan erretzen dira, eraiketa filosofiko zaharkituetan korapilatuz. Nahiago dituzte esaldia eta formula, edukia eta mamia baino, eta, beraz, biribil sorginduan alderrai ibiltzera kondenatuta daude, itxaropenik gabe mugimendu anarkistarentzat hil dira. Baina seriotasunez anarkistek iraultzan daukaten partaidetzaren arazoan diharduten kide guztiek pozik baino ezin dute hartu baterako lanaren arazoa behin betiko konpondu izana; ebazpena Konferentziaren adierazpenean islatu zen, eta horrela mugimendu anarkistan aro berria iraki du.
Mementoz, Ukrainiako mugimendu anarkistarentzat baino ez da batasuna lortu. Konfederazioaren idazkaritzak mugimendu anarkista Errusia osoan eta ondoren mundu osoan batzeko lanak hasteko ardura hartu zuen.
Nazioarteko mugimendu anarkista bakarra sortzea, hortxe hil ala biziko arazoa, eta hori egiteko lehen urratsa eman zuen Ukrainiako erakunde anarkisten Konferentziak. Eta kide serio, zintzo, leial orok norabide horretako hurrengo urratsek lehenak beste arrakasta izatea, eta mundu osoko anarkista batuek piztu behar den iraultza garaitzeko ahal beste egin ahal izatea baino ezin dute nahi izan; iraultza horrek, zuzentasunezko mundu berria sortuz, zapalkuntza eta indarkeriazko mundu zaharra suntsituko du.
(65, 66. or.)

Zertan oinarritu zen anarkokomunisten, anarkosindikalisten eta anarkoindibidualisten batasun hori? Haien guztien postulatu, estrategia eta xedeetan, hain zuzen ere, itxurazko janzkera orotatik at, haiek denek gauza bera osatzen baitute, eurek honela egiaztatu zutenez:

Edukiagatik anarkokomunista izanda, ikusi dugunez, gizarte iraultzak, bere barruan ernetzen den antolakuntza oinarriagatik, antolakuntza metodoagatik erabat “sindikalista” izan beharko baitu (masa-erakundeen oinarritik abiatuz). Bere klase erakundeak sortuz, sendotuz eta elkartuz, masa antolatua baino ez da gizarte iraultzaren arazo sortzaile handia, komuna anarkistaren eraikuntza konpontzeko gai.
Antolakuntza metodo gisa ulertu behar da errusiar anarkosindikalismoaren sindikalgintza hitza, hain zuzen ere, eta onartu behar da masa-erakundeen (zein, gizarte iraultzak iraun bitartean, halabeharrez iraultzaile bihurtuko baitira) ekintza bateraturik gabe, ezinezkoa dela gizarte iraultzaren arazoa konpontzea, ezinezkoa dela ekonomia aparatu berria gizarteratzea, antolatzea eta bermatzea. Berezitasun horren onarpena anarkistek batera lan egin ahal izateko bigarren baldintza da.
[Ikus dezagun, bidenabar, arestian azaldutako guztiak duela asko pentsalari anarkista guztiek onartutako beste jarrera bi sendo baieztatzeko bidea ematen digula:
1) Gizarte iraultza eta komuna anarkistaren eraikuntza antolakuntza eta sormen lana dira, neurri handi batean lan sortzailea, eta ez berezko matxinada prozesua.
2) Gizarte iraultza langileriak baino ezingo du burutu, eta ez anarkistek (edo alderdiek). Jarrera horiek onartzeak ere anarkista guztiak hurbiltzea ahalbidetuko du].
Azkenean, ezinbestekoa da honako baldintzari arreta handia jartzea, banakako “nia” ezingo da sekula materiala baino ez den prozesuaren esparruan loratu.
Gizarte iraultzak berak, gizarte bizimodua bidea oztopatzen dion guztitik askatzeko prozesu eta komuna libertarioen elkarketako eraldaketa gisa, bultzada handia emango dio nortasun bakoitza askatzeko eta garatzeko senari. Banakotasun aske, bizi eta sortzailea agertuko da eta nor bere erara hasiko da bere eskaerak, interesak eta nahiak azaltzen. Norbanako bakoitza berehala konbentzituko da lehentasunez jarraitu beharreko helburuaz: gizarte berriaren eraikuntzan aktiboki parte hartzea, banakoen posibilitaterik handienetarantz bideratzeko, askatasuna bere alderdi guztietan sartzeko; gizarteak banako bakoitzaren garapen zabal, aske eta sortzaileak dakarren altxorra gero eta gehiago errespetatzea lortzeko. Eta baldintza materialek gizarteko kide guztiak ase heinean, alde batetik, banakako premia guztientzako erantzuna egongo da eta, bestetik, (guztientzat era berean) banakako askapena gero eta gehiago eskatuko da, helmuga gisa. Izan ere, haren garapen askea gizarte antolakuntzaren prozesu ororen benetako zentzua da (eta haren izatea bera).
Arestian azaldutako guztian oinarrituta, honako ondoriora iritsi gara: anarkistarentzat ez dago arrazoirik, teorian edo behin behinean, indibidualismoa komunismotik kentzeko, edo komunismoa sindikalismotik. Gure ustez, azken batean, ordua da benetako anarkista guztiek ikuspegi hori, egia guztiz bukatua, onar dezaten.
Hiru elementuok (sindikalismoa, komunismoa eta indibidualismoa) hiru alderdi dira prozesu bakar eta berean: langileen klase antolakuntzaren (sindikalgintza) bidez, gizarte anarkokomunistaren eraikuntza, zein banako askearen betetasun osoak behar duen oinarri materiala baino ez baita. Hiru elementuok bat datoz kronologikoki, eta sendo agertzen dira gizarte iraultzaren hastapenetik.
Ikuspegi hirukoitz horren aurrean, anarkista orok fase guztietan egon behar du bera prestatuta, eta besteak ere prestatu.
Horregatik diogu benetako anarkista oso eta sendoak ez duela ez bereziki “sindikalista”, ez bereziki “komunista”, ez zehazki “indibidualista” izan behar. Hirurak batera izan behar du. Besterik gabe, anarkista izan behar du. Anarkiaren eguzkiak dauzkan izpi guztiekin jokatu behar du. Anarkismo osoaren hiru elementuokin sortu eta jokatu behar du. Anarkokomunista izan behar du, anarkokomunismoa berehalakotzat hartuz, “aldi baterako aldi”rik gabe, gizarte iraultzaren prozesuaren bidez eraikitzen den gizarte berriaren antolakuntzaren oinarri material gisa. Eta anarkosindikalista izan behar du, masak alderdirik gabe antolatzea onartzearen zentzuan, gizarte iraultza eraikitzeko palanka delako. Eta anarkoindibidualista izan behar du, onartuz banakotasun askearen garapen izpiritual osoaren interesak baino ez dela prozesu material horrentzako arrazoia.
Gure ustez, horrela anarkoindibidualismo mota batzuen ordezkariek ere (guztienak ez badira) aurkitu zuten euren lekua langile anarkisten mailetan.
Gizarte iraultza gertatuko da ala ez da gertatuko. Baina benetan gertatzen bada, guretzat ez dago zalantzarik, antolakuntzagatik anarkokomunista, metodoagatik sindikalista, eta nahi izpiritualetan indibidualista izango da. Horregatik, anarkistak -iraultzaren apostoluak eta inspiratzaileak- aspalditik ahalegintzen dira, arrazoi sakonen arabera elkarrengandik alferrik urrundu beharrean, hizkuntza komuna aurkitzen, eskua ematen eta anarkismo bakar eta osoko plataforma baten bidez baterako lanerako batzen.
(Aho batez hartua.)
(72-75. or.)

Halaber, interesgarria lehenagoko azterketa, batasun horretako ezartzen duten axioma. Bestelako korronte sozialistek benetan nahi ez duten helmugara, hots, Estatuaren aboliziora, iritsi aurretik beharrezkotzat jotzen duten balizko “aldi baterako erregimena” da. Honakoa da orduko Konferentziak garai hartan estatuaren abolizioa gehiengoz nahi zuen gizarte-masa tronpatzeko erabili zen “aldi baterako erregimen” horri buruz ondorioztatu zuena:

Laburbilduz: gizarte iraultzaren prozesua bera -suntsitzailea, antolakuntza modu zahar eta iruzurtiak suntsituko baititu-, bere alde sortzailean, hasieratik, anarokokomunista agertzen da bere edukiagatik, eta ezin liteke bestela izan. Gizarte iraultza berez da komuna anarkista eraikitzeko prozesua. Haren oinarria eraikuntza horren oinarria da, komuna anarkista sortzearen oinarria.
Ateratzen dugun ondorioa argia da: ez dago “suntsitutako kapitalismoaren” eta “araubide anarkistaren” arteko inongo “aldi baterako aldiri” buruzko eztabaida posiblerik. Egiatan ez dago holako aldi baterako aldirik. Komuna anarkista irudikatzen hasi orduko, gure aurrean gizarte iraultzaren beraren alderdi sortzailea altxatzen da, eta ez dago gizarte iraultzaren amaiaren eta araubide anarkistaren hastapenaren artean nahi den tarteko aldi hori non sartu. Araubide kapitalista burgesaren amiltze unetik komunismo anarkikorako urratsa ez da “aldi baterako egoera”, komuna anarkistaren beraren berehalako eraikuntzaren hastapena baino. Alderdi politikoaren aldi baterako nagusitasuna ezin da inola ere “aldi baterako egoera”tzat jo, eta korrelatiboki anarkisten lanean sartzen da. Hori ez da gizarte iraultza. Egiatan, iraultza politikoaren jarraipena eta helmuga da, eta iraultza politikoak iraultza osoa hilko du, ala gizarte iraultzak hura baztertu eta ordezkatuko du. Ekaitza ez da oraindik baretu. Ez dago lasaitasunik, eta ezin da aldi baterako aldiaz hitz egin. Borrokan boltxebismoa garaile ateratzen bada, gizarte iraultza (hots, anarkista komunista) laster abiatuko da, boltxebismoaren (alderdiaren) ezintasun sortzailea dela-eta, masek alde batera utziko dute. Iraultza osoa egiten jarraituko duten masen jarduera sortzaileak berak eraikuntza anarkista komunistaren bide zabaletik aterako du. [Jakina, hemen akats bat dago. Errusierazko testuak honela dio: “Masen etengabeko jarduera sortzaileak, iraultza kaltetu barik, anarkokomunismoaren eraikuntzaren bide zabaletik gidatuko du”.]
Agian ez da gizarte iraultzarik egingo. Baina gizarte iraultzan (gertatuz gero) ez dago “aldi baterako aldia”rentzako lekurik.
Axioma hori onartzea aurkako korronte anarkistek, azkenean, elkarri eskua eman eta elkarrekin lan egin ahal izateko ezinbesteko lehen baldintza da.
(71, 72. or.)

Ez dirudi oinarri bateraturako agiri txarra, egungo errealitatea oso bestelakoa den eta gizarte iraultzaren edozein zantzutik oso urrun dirudigun arren. Besterik ez bada ere, ukraniar anarkistek erakutsi zuten izpiritu eskuzabal eta dogmatismoaren aurkako bera har liteke erdi irrikatura milimetro batean ere hurbildu gabe biraka ibiltzeari uzteko.

(2009-10-9)

Sorpresas agradables

Posted in Anarkismoa, Liburuak, Politika with tags , , , , , , , , on 2009/10/14 by aselluzarraga

(Euskaraz)

A veces uno tiene la sensación de vivir en un bucle continuo, de estar girando eternamente en círculo sin poder llegar al ansiado centro. Así me parece a veces que vive el movimiento anarquista, enquistado en posturas que se culpan mutuamente de no ir en la dirección correcta. En ese estado de cosas parece que, sobre el análisis conjunto de la realidad contemporánea, prevalece la lucha de trincheras para no moverse ni un milímetro en ninguna dirección. Cada uno toma su bandera y decide agitarla como dogma del cual dependiera su propia existencia. Quizá es una impresión exagerada o hecha desde el desconocimiento, ya que, afortunadamente, existen muchos movimientos, tal vez pequeños, imperceptibles, que avanzan en la transformación práctica de la sociedad sin detenerse en esas discusiones de los “grandes” grupos.

Pero hoy me llevaba una agradable sorpresa al leer el libro Anatol Gorelik. El anarquismo y la revolución rusa. En el se transcribe, entre otros textos de Gorelik, la Primera Conferencia de las organizaciones anarquistas de Ucrania Nabat. En plena revolución rusa, conscientes de la manipulación ya obvia de los bolcheviques sobre una revolución que el pueblo, sin dirigentes, de forma instintiva y espontánea, encaminaba hacia la abolición definitiva del Estado según bases anárquicas, los anarquistas ucranianos fueron capaces de adaptar sus ideas y sus posturas a la realidad de su momento y, en una conferencia ejemplar, reunir todas las ópticas del anarquismo y acordar unánimemente entre todas un análisis, una estrategia y unos fines, de forma generosa y flexible, sin imposiciones para nadie, sin claudicaciones, discutiendo sin reservas y sin acusaciones mutuas hasta verificar que en el anarquismo todas las etiquetas adicionales son una división artificial y que realmente solo existe una cosa: anarquismo. Es decir, que hace casi un siglo, los anarquistas ucranianos fueron capaces de lograr lo que aún en el s. XXI nos parece imposible: unir todas las corrientes anarquistas en un frente común aceptando las verdades de cada corriente sin censuras ni imposiciones, adaptándose a lo que en ese momento histórico la realidad de su pueblo pedía. Una pena que ese ejemplo no llegara al puerto deseado: extender esa unión a todo el anarquismo ruso y, más adelante, al anarquismo internacional. Por desgracia, el curso de la revolución, monopolizada por el bolchevismo autoritario y contrario a cualquier revolución social, defensor únicamente de la revolución política que diera el triunfo a su partido, y no al pueblo, puso al anarquismo bajo llave y el movimiento libertario no tuvo la fuerza internacional para enfrentar las difamaciones hechas por los aparatos de poder partidista, condenando así la aspiración de liberación real y total de Nabat y otros movimientos anarquistas, así como las de la propia masa obrera y campesina.

Pero mejor que explicar yo esta puesta en común de tendencias, pienso que es copiar aquí algunos de los bellos párrafos de esa conferencia, y que cada cual piense si ese espíritu es útil a nuestros tiempos y adaptable a una realidad hoy tan distinta de la de aquella malograda revolución.

Todos los asuntos indicados fueron considerados de la ma-
nera más acabada. Todas las resoluciones tomadas lo fueron
por unanimidad. Fue creada en la Conferencia la Confedera-
ción de las Organizaciones Anarquistas de Ucrania, Nabat, eli-
giéndose el secretariado de la Confederación, compuesto por
seis compañeros.
El punto preponderante del orden del día y que más preocu-
pó a la Conferencia fue el problema sobre la obra de los
anarquistas en conjunto. Todos los delegados presentes com-
prendían la necesidad de la unión. Pero nadie de ellos quería
llegar a la unificación por el camino del silenciamiento de los
problemas fundamentales o mediante compromisos en el terre-
no de los principios. Todos reconocían que la unión obtenida a
este precio sería sumamente inestable, que resultaría pompa de
jabón, castillo de naipes, que se derrumbaría al menor soplo de
la realidad. De ahí que la Conferencia no tratase de suavizar
las divergencias, de no ahogarlas; por el contrario, las descu-
bría, las discutía minuciosamente, deshaciéndolas hasta los
menores detalles. Y solamente después de que en las cuestiones
teóricas abstractas generales fue introducido un contenido vivo
y real, quedó en claro que las divergencias que hasta ahora
separaban a los anarquistas no existen más que en su imagina-
ción, pero en manera alguna en la realidad. Los problemas
irresolubles resultaron ser molinos de viento, para abatir a los
cuales gastaron los anarquistas exceso de fuerza, de energía y
de tiempo. La Conferencia reconoció la posibilidad y necesidad
de la unión y adoptó por unanimidad la declaración que esboza
el tipo del anarquismo único.
La unificación de los anarquistas que trabajan en Ucrania se
realizó con suma facilidad, porque el trabajo vivo en el país
reclamaba imperiosamente esta unión. Sabemos de antemano
que parte de los compañeros consideran el hecho realizado de
la unificación muy negativamente. Pero esto no nos confunde
en lo más mínimo, porque sabemos también que estos compa-
ñeros están apartados de la realidad. Lejos del contacto con la
vida, se queman ellos en su propio fuego, enredándose inútil-
mente en construcciones filosóficas caducas. Apreciando más la
frase y la fórmula que el contenido y el fondo, y condenados
por ende a vagar en el círculo encantado, han muerto sin espe-
ranza para el movimiento anarquista. Pero todos los compañe-
ros que con seriedad se dedican al problema de la participación
de los anarquistas en la revolución pueden únicamente saludar
con júbilo la cancelación definitiva del problema del trabajo en
conjunto; resolución que encontró su expresión en la declara-
ción de la Conferencia, y que abre de esta manera una nueva
era en el movimiento anarquista.
Por lo pronto no se ha conseguido la unión más que para el
movimiento anarquista en Ucrania. Pero la Conferencia no se
limitó sólo a esto. El secretariado de la Confederación quedó
encargado de iniciar los trabajos para la unificación del movi-
miento anarquista en toda Rusia y después en el mundo entero.
La creación de un movimiento anarquista internacional único,
he ahí el problema vital, para la realización del cual dio el
primer paso la primera Conferencia de las organizaciones
anarquistas de Ucrania. Y todo compañero serio, sincero y leal,
no puede menos que desear que los pasos sucesivos en esta di-
rección tengan tanto éxito como el primero, y que los anarquistas
unidos de todo el mundo puedan hacer lo que les sea posible,
para el triunfo de la revolución social a desencadenarse, la cual,
con la creación de un nuevo mundo de justicia, destruirá el
viejo mundo de opresión y violencia.
(p. 65, 66)

¿En base a qué se llegó a esa unidad entre anarcocomunistas, anarcosindicalistas y anarcoindividualistas? En base a los propios postulados, estrategias y fines de todos ellos, que en realidad, fuera de sus vestimentas aparentes, son parte de una misma cosa, como ellos mismos llegaron a constatar de la siguiente manera:

Pues, siendo anarcocomunista por su contenido, deberá ser,
como hemos visto, la revolución social, por el principio de or-
ganización que germina dentro de ella, eminentemente “sindi-
calista” (partiendo del principio de la organización de las ma-
sas) por su método de organización. Únicamente la masa orga-
nizada, mediante la creación, afianzamiento y conjunción de
sus organizaciones de clase es capaz de resolver el gran proble-
ma creador de la revolución social, la construcción de la comu-
na anarquista.
Precisamente como método de organización es como hay
que interpretar la palabra sindicalismo, del anarcosindicalismo
ruso, y reconocer que sin la acción conjunta de las organizacio-
nes de las masas (las cuales, durante la revolución social, se
convertirán inevitablemente en revolucionarias), es imposible
resolver el problema de la revolución social, es imposible so-
cializar, organizar y asegurar el nuevo aparato económico.
El reconocimiento de esta particularidad es la segunda con-
dición de la posibilidad del trabajo de los anarquistas en con-
junto.
[Observemos, de paso, que todo lo expuesto antes permite
afirmar con fuerza otras dos posturas, reconocidas hace tiempo
por todos los pensadores anarquistas:
1) La revolución social y la construcción de la comuna
anarquista son un trabajo organizacional y creador, y en una
gran medida constructivo, y no un proceso espontáneo insu-
rreccional.
2) La revolución social no podrá ser llevada a cabo sino por
las masas trabajadoras y no por anarquistas (o partidos). El
reconocimiento de estas posturas permitirá también un acerca-
miento de todos los anarquistas].
Por fin, es indispensable prestar una gran atención a la si-
guiente condición, el “yo” individual nunca podrá florecer en
el marco de un proceso únicamente material.
La revolución social en sí, como proceso liberador de la
vida social de todo lo que obstaculiza su camino y como trans-
formación en unión de comunas libertarias, dará un estímulo
poderoso al espíritu de liberación y desarrollo de cada persona-
lidad. La individualidad libre, viviente y creadora, aparecerá y
empezará distintamente a plantear sus peticiones, sus intereses
y sus aspiraciones. Cada individuo se convencerá enseguida del
objetivo prioritario a seguir: la participación activa en la edifi-
cación de la nueva sociedad, para orientarla hacia las posibili-
dades individuales más grandes, para incorporarle la libertad
bajo todos sus aspectos; para conseguir de la sociedad que res-
pete cada vez más el tesoro que representa el desarrollo amplio,
libre y creador de cada individuo. Y conforme satisfagan las
condiciones materiales a todos los miembros de la sociedad,
habrá por otra parte la respuesta a todas las necesidades indivi-
duales, y por otra (para todos de modo igual) la liberación indi-
vidual será cada vez más exigida, como meta. Su libre desarro-
llo es, en efecto, el sentido real de cualquier proceso de la orga-
nización social (y su misma existencia).
Sobre la base de todo lo expuesto anteriormente, llegamos a
la conclusión de que para el anarquista no hay razón alguna
para descartar, en teoría o provisionalmente, el individualismo
del comunismo, o el comunismo del sindicalismo. Estimamos
que es hora, en definitiva, para todos los verdaderos anarquistas
de aceptar y reconocer esta orientación, verdad completamente
acabada.
Estos tres elementos (el sindicalismo, el comunismo y el in-
dividualismo) son tres aspectos de un único y mismo proceso: la
construcción, por el método de la organización de clase de los
trabajadores (el sindicalismo), de la sociedad anarcocomunis-
ta, que no es más que la base material necesaria a la plenitud
completa del individuo libre. Estos tres elementos coinciden cro-
nológicamente, y se manifiestan con fuerza desde el inicio de la
revolución social.
A esta triple orientación, cualquier anarquista debe estar
siempre él mismo preparado en todas las fases, y preparar a los
demás.
Por eso afirmamos que el tipo de anarquista, real, completo
y fuerte no debe ser ni particularmente “sindicalista”, ni preci-
samente “comunista” o específicamente “individualista”. Tie-
ne que ser los tres a la vez. Tiene que ser simple y solamente
anarquista. Debe jugar con todos los rayos que representa el sol
de la anarquía. Debe crear y actuar con estos tres elementos del
anarquismo completo. Debe ser anarcocomunista, aceptando el
anarcocomunismo como inmediato, sin ninguna “etapa transi-
toria”, como base material organizacional de la nueva socie-
dad que se construye con el proceso de la revolución social. Y
debe ser anarcosindicalista, en el sentido de la aceptación de la
organización sin partidos de las masas, porque es la palanca de
la edificación de la revolución social. Y debe ser anarcoindivi-
dualista, reconociendo que sólo el interés del desarrollo espiri-
tual completo de la individualidad libre justifica este proceso
material.
Pensamos que así, hasta los representantes de ciertas catego-
rías del anarcoindividualismo (sino todas) hallaron su lugar en
los rangos de los trabajadores anarquistas.
La revolución social puede suceder o no. Pero si ocurre efec-
tivamente, no plantea ninguna duda para nosotros que será anar-
cocomunista por su forma organizacional, sindicalista por el
método e individualista en sus aspiraciones espirituales. Por ello
los anarquistas –que son los apóstoles y los iniciadores de la
revolución– se esfuerzan desde hace mucho, en lugar de un in-
útil distanciamiento recíproco sobre profundas razones, en en-
contrar un lenguaje común, darse la mano y unirse por un tra-
bajo colectivo a partir de una plataforma de anarquismo único
y completo.
(Adoptado por unanimidad.)
(p. 72-75)

Es interesante, así mismo, el análisis previo, el axioma que establecen para llegar a esa unidad. Se trata del supuesto “régimen transitorio” que otras corrientes socialistas dicen necesario antes de llegar a un fin al que sinceramente no aspiran: la abolición del Estado. Esto es lo que aquella Conferencia concluyo sobre ese “régimen transitorio” con el que se engañó a la masa social que en aquel momento aspiraba mayoritariamente a esa abolición estatal:

Resumiendo: el mismo proceso de la revolución social –des-
tructivo, por cuanto destruye las viejas y mentirosas formas de
organización–, aparece, en su parte creadora, desde un princi-
pio, anarcocomunista por su contenido, no pudiendo ser de otra
manera. La revolución social es ya de por sí el proceso de cons-
trucción de la comuna anarquista. Su principio es el principio
de esta construcción, el principio de la formación de la comuna
anarquista.
La conclusión que sacamos es clara: no cabe discusión algu-
na sobre “período transitorio” alguno entre el “capitalismo des-
truido” y el “régimen anarquista”. En realidad no hay tal pe-
ríodo transitorio. No bien empezamos a representarnos la cons-
trucción de la comuna anarquista, cuando ante nosotros se le-
vanta el lado creador de la misma revolución social, no ha-
biendo dónde meter esta pretendida época intermedia entre el
final de la revolución social y el principio del régimen anar-
quista. El paso desde el momento del derrumbamiento del ré-
gimen capitalista burgués al comunismo anárquico no es el
“estado transitorio”, sino el principio inmediato de la cons-
trucción de la misma comuna anarquista. El dominio tempo-
ral del partido político no puede en manera alguna conside-
rarse “estado transitorio” y entra correlativamente en el tra-
bajo de los anarquistas. Esto no es aún la revolución social.
En realidad es continuación y remate de la revolución políti-
ca, la cual, o hará sucumbir toda la revolución, o será des-
echada y suplantada por la revolución social. La tempestad
aún no amaina. Tranquilidad no hay, no pudiéndose hablar de
ningún período transitorio. Si el bolchevismo sale vencedor en
la lucha, se iniciará pronto la revolución social (o sea, la anar-
quista comunista), la impotencia creadora del bolcheviquis-
mo (del partido) hará que las masas lo abandonen. La activi-
dad propia creadora de las masas que prosiguen la revolución
integral las sacará del camino amplio de la construcción anar-
quista comunista. [Por supuesto aquí aparece un error. El tex-
to ruso es “La actividad creadora continua de las masas, sin
dañar a la revolución, las conducirá por la amplia vía de edi-
ficación del anarcocomunismo”.]
La revolución social puede no realizarse. Pero en la revolu-
ción social (dado el caso que se produzca) no hay lugar para el
“período transitorio”.
La adaptación de este axioma es la primera condición indis-
pensable para que las corrientes anarquistas antagónicas pue-
dan, al fin, darse la mano y laborar en conjunto.
(p. 71, 72)

No parece un mal documento para una base común, aunque la realidad actual sea bien distinta y parezcamos muy lejanos a cualquier signo de revolución social. Al menos, podría adoptarse el mismo espíritu generoso y antidogmático que mostraron los anarquistas ucranianos para dejar de girar en círculo sin acercarnos ni un milímetro al ansiado centro.

(2009-10-4, La Idea)

Ezinbestekoak

Posted in Anarkismoa, Liburuak with tags , , on 2009/10/12 by aselluzarraga

Anarres
Ingobernables

Eta bereziki irakurri beharrekoak (zuzenean jaitsiko dituzue loturan sakatuz gero):

Malatesta
El anarquismo (Daniel Guerin)

(2008-11-30)