M15M -en artxiboa

A20 kanpainiaren desinformazioa argitzen

Posted in Anarkismoa, Gizartea, Politika with tags , , , , , , , on 2011/11/13 by aselluzarraga

Hauteskunde ziklo baten aurrean gaude eta, berriz ere, asko dira aukera bakoitzak -alderdi jakinentzako botoa, boto zuria, boto baliogabea edo abstentzioa- esan nahi duenari buruz irakurri eta entzuten diren zalantzak, informazioak eta desinformazioak
Zenbait ildotatik, proposatzen ari den aldaketa desiragarriaren ikuspuntutik, eta egungo egoerara ekarri gaituena berriz nagusitzea inola ere bultzatu nahi ez dela ulertuta, zenbait ahots entzun dira honako aukerak sustatu, argitu edo zehaztu dituztenak, eta haiei helduko diegu:

1. Alderdi txikiei boto ematea.
2. Boto zuria ematea.
3. Boto baliogabea ematea.
4. Abstenitzea.

Objektibotasun ahalik eta handienaz eta , doktrinetatik at, praktikotasunaren eta esanahiaren ikuspegitik azaltzen ahaleginduko gara. Horretarako, lehenago, jesarlekuak banatzerakoan botoak zelan zenbatzen diren ezagutu behar da.

Kongresuko jesarleku kopuru osoa (gauza berak balio du Senaturako, Batzar Nagusietarako, Udaletarako…), %100, alderdi guztien artean banatzen da, zein ere den parte hartze indizea, hots, ez da jesarleku hutsik uzten. Botoa, sistema parlamentarioan, norberak daukan banakako botere zatia da, eta ordezkapen sisteman eskuordetu edo, ez erabiliz, beretzat gordetzea erabaki dezake. Boto baliogabeak ez dira zenbatzen eta, beraz, jesarlekuen banaketa legez emandako boto guztien artean (legezko hautagaitza duten alderdientzako botoak + boto zuriak) egiten da. Legez emandako botoen kopurua hartuta, jesarleku bat lortzeko behar den gutxieneko kopurua ezartzen da. Boto zuriak eta jesarlekua lortzeko gutxieneko boto kopurua lortu ez duten alderdi politikoei emandakoak, D’Hont sistemaren bidez banatzen dira, eta boto gehien jaso duten alderdiei eransten zaizkie, gehien bat irabazleari. Aritmetikoki, horrek ahalbidetu ohi du alderdi batek gehiengo osoa lortzea legez emandako botoen %50 eskuratu beharrik gabe. Parte hartze handia dagoenean, jesarleku bat lortzeko, boto kopuru handiagoa behar da. Aitzitik, parte hartze txikiak jesarleku bat lortzeko behar den boto kopurua murrizten du.

Ikus ditzagun orain arestiko aukerak argibide horien argitara

1. Alderdi txikiei botoa ematea: Aukera honen bidez, egungo egoera aldatu nahi dela oinarri hartuta, ordezkapen sistema onartzen da, bere maila guztietan, hots, norbaitek ordezkatua izan gura da, baina alderdi-bitasuna edo ordezkatuak izan ohi diren alderdiek politika kontrolatzea saihestu nahi da. Zentzu horretan, erabilgarria izan daiteke, bozkatutako alderdiak boto kopuru nahikoa lortzen badu. Bestela, arestian ikusi denez, D’Hont sistemak alderdi irabazleari emango dizkio horietako gehienak, haren abantaila handituta.

2. Boto zuria ematea: Aukera honek esan nahi du ez digula axola nork gobernatuko gaituen, edo inork ez gaituela konbentzitu, baina norbaitek egitea nahi dugula. Praktikan, hitzez hitz, irabazleari txeke zuria ematea da. Parte hartze indizea handitzen du eta, beraz, garestiago jartzen du jesarlekua (alderdi txikiek zailago izango dute tartaren banaketan leku bat lortzea), eta D’Hont sistemaren bidez gehien bat alderdi irabazleari gehitzen zaizkio.

3. Boto baliogabea: Aukera honek esan nahi du aurkeztutako alderdi politiko guztien aurka gaudela, baina hauteskunde sisteman parte hartu nahi dela. Sistemaren funtzionamenduaren aurkako protesta edo zigor modu bat da, osorik zalantzan ipini barik. Abstentzioak bezala, legez emandako botoen artean zenbatzen ez denez gero, merkeago uzten du jesarlekua, eta aukera handiagoa ematen die alderdi txikiei ordezkapena lortzeko.

4. Abstenitzea: Aukera honek esan nahi du ez garela hauteskunde eta parlamentu sistemaren partaide egiten, orokorrean. Prozesuari berari zilegitasuna kentzeko modua da, zein ere den emaitza. Boto baliogabearen kasuan bezala, emaitzan duen ondorioa da, legez emandako botoen proportzioa murrizten duenez, merkeago jartzen dela jesarlekua, eta errazagoa dela alderdi txikiek ordezkapena lortzea. Aukera bien arteko aldea ordezkapen sistemari aitortu nahi zaion zilegitasun maila da.

Bizkaia adibide hartuta, guztira 8 jesarleku banatuko dira bertan (9tik murriztu ziren, lurraldearen demografia murrizketaren ondorioz). Parte hartzea zenbat eta handiagoa, 8 jesarleku horietako bakoitzak boto kopuru handiagoa beharko du, eta parte hartzea zenbat eta txikiagoa, boto kopuru txikiagoa. 2011n, 11 hautagaitza aurkeztu dira. Horrek esan gura du, pentsa litekeen kasurik lehiatuenean, haietako 8k lortuko luketela ordezkapena, bana, alegia. Azken hauteskunde orokorretan, 2008an, Bizkaian 21 alderdi aurkeztu ziren , eta jesarleku horiek hiruren artean banatu ziren: PSE-EE (4), EAJ (3) eta PP (1). Boto zuriak eta gutxienekoa (esan denez, parte hartze handiago edo txikiagoaren arabera aldatuko da) lortu ez duten alderdi politikoek jasotakoak, lurraldean garaipenagatik lehiatzen diren alderdi politikoei gehituko zaizkie, jesarleku gehiago edo gutxiago emanez. Boto zuriak eta abstentzioak dira ezein hautagaitzari gehituko ez zaizkion bakarrak, baina osotasunari eragingo diote.

Orain aukera zurea da, gura dituzun ondorioen, mugitzen zaituenaren eta zure kontzientziak diotsunaren arabera. Zuk baino ezin duzu interpretatu zugan bizi dena. A-20an, eta zure bizitzako egun guztietan, askatasunez, erantzukizunez eta elkartasunez pentsatu, erabaki eta jardun. Informa eta presta zaitez, parte hartu, lagundu eta izan.

Sarean dabilen Anonymousen #OP 20N kanpainari buruzko bideoari dagokionez, honakoa argitu behar da:

Oso polit dago eta zenbait egia dio, baina zer pentsatu asko ematen duten zenbait akats eta ahazte bitxiak dauzka. Hasteko, Konstituzioa eta gizarte bakea, ez ziren hainbeste onartu eskuinaren azpijokoagatik, bideoan berariaz diotenez, ezkerren -PSOE, PCE eta UGT eta CCOO sindikatuak- ekarpen eskuzabalagatik baizik. Multzo politiko-sindikal horrek zelaitu zuen bidea, gogoz hartu zuen parte idazketan, eta sari oparoak jaso zituen neska-mutil zintzoak izateagatik. Filmeko gaiztoak aurkeztarakoan, behin eta berriz aipatzen ditu lau: PSOE, PP, CiU eta EAJ, eta “beste batzuk” ezkutu batean uzten du Estatu mailako botoetan hirugarren indarra dena: IU, besteak bezain partaide egungo politiketan eta askotan “ardura” politikoaren izenean jokatu duena, “egonkortasunaren” alde (haien egonkortasuna, ez gurea). Proposamena egiteko garaian, azterketa alderdikoia eta iruzurgilea da, honakoengatik (eta edonor gonbidatzen dut kontrakoari buruzko datuak ematera): boto zuria eta abstentzioa emaitza beraren baitan aurkezten dira. GEZURRA! Boto zuriak, hala da, alderdi handien alde egiten du, boto zenbakarria delako eta, beraz, legez emandako botoen %an sartzen denez, jesarleku bakoitzak boto kopuru handiagoa behar izatea dakar, garailea indartuz (proportzioz esleitzen dira ordezkapena lortu duten alderdien artean, eta ia osorik doazkio indar garaileari, ordezkapenik lortzen ez duten ALDERDI TXIKIEI emandako botoek bezalaxe, bideoan isiltzen den beste kontu bat). ABSTENTZIOAK, aldiz, boto BALIOGABEAREN ondorio berberak dauzka, zenbaketari begira. Boto BALIOGABEA ez da legez emandako botoetan zenbatzen, eta abstentzioaren ondorio praktiko BERBERA dauka: legez emandako boto portzentaje txikiagoa egonda (legez aurkeztutako alderdientzako botoak gehi boto ZURIAK), jesarleku bat lortzeko boto kopurua txikiagoa da eta, KASU BIETAN (abstentzioa eta baliogabea), alderdi HANDIAK kaltetzen ditu eta aukera gehiago ematen die txikiei. Boto BALIOGANEA, azken finean, botoa denez, botoa emateko, norberaren boterea hauteskundeak irabaziko dituztenengan, zein ere diren, eskuordetzeko ekintzarekin adostasuna adierazten du. Benetako mezua honakoa litzateke: EZ DUT INOR GOGOKO, BAINA SISTEMA HAU NEURE EGITEN DUT ETA, BERAZ, EMAITZA ERRESPETATZEN DUT. ABSTENTZIOAREN mezua, BALIOGABEAren eragin “praktiko” berbera izanda, oso bestelakoa da: EZ DUT SORTU DUZUEN SISTEMA HONETAN PARTE HARTZEN ETA NEURETZAT GORDETZEN DUT NIRE EKINTZA ETA ERABAKI AHALMENA. EZ DUT HAUTESTONTZIEN EMAITZA ONARTZEN, EZ BAITUT NEURE EGITEN.

Anonymousen bideoaren egileek nahi dutela diotena (sistema aldatzea, eta ez hura salbatzea edo ukitu batzuk ematea) benetan nahi balute, ABSTENTZIORAKO dei masiboa egingo zuketen. Onartu egiten dute abstentzio masiboa litzatekeela eraginkorrena sistema baliogabetzeko, baina berehala baztertzen dute ezinezkoa delakoan. Aukera hori gutxiesteko, zurigarri, seguruenik alderdi politikoek eta desinformazio hedabide masiboek erabiliko duten diskurtsoa darabilte; dirudienez, horien iritzia da kontuan hartu behar duguna eta alderdi eta hedabide horiek ez dira gai diskurtso gutxiesle eta manipulatzaile bera beste aukerei buruz, komeniko balitzaie haiek ikusezin bihurtuz edo euren interesen arabera interpretatuz. Ez zatekeen sistemaren baliogabetasuna erakustea egingarriagoa izango, hautua alderdi txikien (lerro artean argi ikusten da zer alderdi “txikiri” begira dauden) eta boto baliogabearen artean sakabanatu beharrean, aukera bakarrean, botorik ez ematean, pilatu balute? Aitortu gabeko arrazoiren batengatik batzuei beldurra ematen die horrek eta M15eko partaide batzuk hastapenetatik garatzen ari diren mugimenduari buruz ohartarazi behar digu: abstentzionistak erakarri eta haien haserrea alderdi “txiki” baterantz bideratzeko maniobra, izena aipatu barik, oso nabarmena izan ez dadin, ea Estatu mailako boto kopuruan hirugarren indarra ez ote den. Drakula odolez elikatu eta hura barik geratzen zaion bakarra bere hilkutxan atseden hartzea den legez, alderdi politikoak, GUZTIAK, eta haien kideak, botoz elikatzen dira, eta haiek barik… ez dugu esan behar zer geratuko litzaiekeen, ezta? Bideoa, erdiko zatiko egiek interesa izanda ere, manipulazio trebea da, hasieran historia kontatzeko eta amaieran aukerak azaltzeko moduari dagokionez. Erne!

Aclarando la desinformación de la campaña del 20N

Posted in Anarkismoa, Gizartea, Politika with tags , , , , , , on 2011/11/13 by aselluzarraga

Se acerca un nuevo ciclo electoral y nuevamente son muchas las dudas, informaciones y desinformaciones que se leen y se escuchan sobre lo que significa cada opción: voto a partidos concretos, voto en blanco, voto nulo o abstención.
Desde el punto de vista que se viene planteando de un deseable cambio, en sus distintas vertientes, y entendiendo que en ningún caso se quiere promover el predominio de lo que nos ha traído hasta la situación actual, se han escuchado voces proponiendo, aclarando o matizando las siguientes opciones, en las que nos centraremos:

1. Votar a partidos pequeños.
2. Votar en blanco.
3. Votar nulo.
4. Abstenerse.

Vamos a intentar analizar lo más objetivamente y desde un punto de vista práctico, de significación, y no doctrinario, lo que supone cada uno. Para ello, previamente hay que conocer cómo se contabilizan los votos a la hora de repartir escaños.

El número total de escaños del Congreso (lo mismo sirve para Senado, Juntas Generales, Ayuntamientos…) se reparte al 100% entre todos los partidos, independientemente del índice de participación, es decir, no se dejan escaños vacíos. El voto, en el sistema parlamentario, es la parcela de poder individual que cada persona puede decidir delegar en el sistema de representación, o reservarse para sí no ejerciéndolo. Los votos nulos no se contabilizan, de modo que el reparto de escaños se hace solamente entre el número total de votos legalmente emitidos (votos a partidos con candidatura legal + votos en blanco). A partir del número de votos legalmente emitidos, se determina el número necesario para obtener un escaño. Los votos en blanco y los votos a formaciones políticas que no alcancen el número mínimo para lograr un escaño, se reparten según el sistema D’Hont, que beneficia a las fuerzar más votadas, en especial a la ganadora. Es lo que aritméticamente suele permitir que un partido alcance la mayoría absoluta sin necesidad de lograr el 50% de los votos legalmente emitidos. La alta participación supone que, para conseguir un escaño, el número de votos necesarios sea más alto. La baja participación, por el contrario, reduce el número de votos necesarios para conseguir un escaño.

Veamos ahora esas opciones a la luz de dicha información.

1. Votar a partidos pequeños: Esta opción, partiendo de la premisa inicial de que se desea cambiar la situación actual, supone que se acepta el sistema de representación en sus distintos niveles, que se desea ser representado por alguien, pero que se quiere evitar el bipartidismo o el control de la política por parte de las formaciones habitualmente representadas. En ese sentido, puede ser útil siempre que el partido a que votemos alcance el número suficiente de votos. En caso contrario, como se ha visto más arriba, el sistema D’Hont entregará esos votos mayormente a la fuerza ganadora, aumentando su ventaja.

2. Votar en blanco: Esta opción supone que nos da igual quién gobierne pero que deseamos que alguien lo haga, o que ninguno nos convence. En la práctica es, literalmente, entregar un cheque en blanco al ganador. Aumenta el índice de participación, encareciendo por tanto el escaño (los partidos pequeños tendrán más difícil lograr un espacio en el reparto de la tarta), y por el sistema D’Hont se suman mayormente al partido ganador.

3. Votar nulo: Esta opción supone que se es contrario a todas las fuerzas políticas presentadas, pero que se desea participar del sistema electoral. Es una forma de protesta o de castigo contra el funcionamiento del sistema, sin cuestionarlo en su conjunto. Al igual que la abstención, al no ser contabilizado como voto válidamente emitido, abarata el escaño, dejando mayores opciones a los partidos pequeños para conseguir representación.

4. Abstenerse: Esta opción supone que la persona no se hace partícipe del sistema electoral y parlamentario en su conjunto. Es una forma de deslegitimar al proceso en sí, sea cual sea su resultado. Al igual que en el caso del voto nulo, su efecto sobre el resultado es que se abarata el escaño, al reducir la proporción de voto legalmente emitido, haciendo más fácil a los partidos pequeños la obtención de representación. La diferencia entre ambos es el nivel de legitimidad que se quiera reconocer al sistema de representación.

En el caso concreto de Bizkaia, se reparten en total 8 escaños (se redujeron desde 9, debido a la reducción demográfica del territorio). A mayor participación, cada uno de esos 8 escaños exigirá mayor cantidad de votos, y a menor participación, menor cantidad de votos. En 2011 se presentan 11 candidaturas. Esto significa que, en el caso más disputado imaginable, 8 de ellas lograrían representación, un escaño cada una. En las últimas elecciones de 2008 se presentaron por Bizkaia 21 partidos, y esos escaños se repartieron entre tres: PSE-EE (4), PNV (3) y PP (1). Los votos en blanco y los votos recibidos por formaciones políticas que no alcancen el mínimo (que oscilará, como se ha dicho, en función de la mayor o menor participación), se sumarán aportando más o menos escaños a los partidos políticos que se disputen el triunfo en el territorio. Sólo los votos nulos y las abstenciones no serán sumadas a ninguna candidatura, pero tendrán la incidencia indicada sobre el conjunto.

Ahora la elección es tuya, en función del efecto que desees, lo que te mueva y lo que tu conciencia te dicte. Nadie puede decidir ni actuar por ti. Sólo tú puedes interpretar lo que en ti vive. El 20-N, y todos los días de tu vida, piensa, decide y actúa con libertad, responsabilidad y solidaridad. Infórmate y fórmate, participa, colabora y sé.
En cuanto al vídeo de Anonymous sobre la #OP 20N que circula por la red, cabe aclarar lo siguiente:

Aunque está muy bonito y dice unas cuantas verdades, comete errores y curiosos olvidos que dan mucho que pensar. Para empezar, la Constitución y la paz social no se aprobaron tanto por las maniobras de la derecha, como dice explícitamente el vídeo, como por el generoso aporte de las izquierdas: PSOE, PCE y sindicatos UGT y CCOO. Ese conglomerado político-sindical allanó el camino, participó activamente en la redacción, y obtuvo jugosos premios por ser buenos chicos. A la hora de presentar a los malos de la peli, insistentemente habla de 4: PSOE, PP, CiU y PNV, dejando en un oculto “otros” a la tercera fuerza en votos a nivel estatal: IU, tan participe como las demás en las políticas actuales y que tantas veces ha actuado por “responsabilidad” política en favor de la “estabilidad” (su estabilidad, no la nuestra). A la hora de la propuesta, el análisis es tendencioso y engañoso por lo siguiente (y conmino a alguien a que me dé datos de lo contrario): el voto en blanco y la abstención se plantean como parte del mismo resultado. ¡FALSO! El voto en blanco, efectivamente, favorece a los partidos mayoritarios, ya ke es voto computable y, por tanto, al entrar en el % de voto legalmente emitido, hace que se necesiten mayor número de votos por cada escaño, fortaleciendo al ganador (se asigna proporcionalmente entre los partidos que obtienen representación, yendo casi íntegramente a la fuerza ganadora, igual que los votos a PARTIDOS PEQUEÑOS que no obtienen representación, algo que también se silencia en el vídeo). La ABSTENCION, por el contrario, tiene el mismo efecto, a efectos de conteo, que el voto NULO. El voto NULO no se cuenta como voto legalmente emitido, y produce el MISMO efecto práctico que la abstención: al haber menos porcentaje de voto legalmente emitido (votos a partidos legalmente presentados y votos en BLANCO), el número de votos necesario para lograr un escaño es menor, perjudicando EN AMBOS CASOS (abstención y nulo) a los partidos MAYORITARIOS y dando más posibilidades a los pequeños. Sin embargo, al ser el voto NULO, después de todo, un voto, está expresando su acuerdo con el acto de votar, de delegar el poder individual en quien sea que gane las elecciones. El mensaje real es el siguiente: NO ME GUSTA NINGUNO, PERO ASUMO ESTE SISTEMA Y POR TANTO RESPETO EL RESULTADO. El mensaje de la ABSTENCIÓN, teniendo la misma incidencia “práctica” que el NULO, es bien distinto: NO PARTICIPO DE ESTE SISTEMA QUE OS HABEIS CREADO Y ME RESERVO MI PODER DE ACCIÓN Y DECISIÓN, NO RECONOCIENDO EL RESULTADO DE LAS URNAS, PUESTO QUE NO LO HAGO MÍO.

Si lxs autores del vídeo de Anonymous quisieran lo que dicen querer (cambiar el sistema, y no socorrerlo o retocarlo), habrían hecho un llamado masivo a la ABSTENCIÓN. Reconocen que una abstención masiva sería lo más efectivo para invalidar el sistema, pero se apresuran a descartarlo por supuestamente imposible. Para desvalorizar dicha opción utilizan, como coartada, el discurso que previsiblemente utilizarán los partidos políticos y los medios de desinformación masiva, como si fuera eso lo que debemos tomar en consideración y no fueran capaces de realizar un discurso igual de descalificativo y manipulativo sobre las otras opciones, invisibilizándolas si así les conviniera o interpretándolas desde sus propios intereses. ¿No seria más factible una demostración de la invalidez del sistema si, en lugar de dispersar la opción entre partidos minoritarios (entre lineas se ve claramente a qué partido “minoritario” apuntan) y voto nulo, se concentraran en una sola opción, no votar? Por algún motivo que no se confiesa eso da miedo a unxs cuantxs y debe alertarnos sobre la maniobra que algunos sectores participantes en el 15M llevan gestando desde sus comienzos: una maniobra para atraer abstencionistas y dirigir su descontento hacia algún partido “minoritario”, sin citar su nombre para que no huela demasiado, no vaya a ser que se trate de la tercera fuerza en número de votos a nivel estatal. Como Drácula se alimenta de sangre y sin ella lo unico que le queda es reposar en su ataúd, los partidos políticos, TODOS, y sus miembros, se alimentan de votos, y sin ellos… no hace falta decir qué les quedaría, ¿no? El vídeo, con su interés en las verdades de la parte central, es una hábil manipulación en lo que a la forma falseada de contar la historia al comienzo y de plantear las opciones al final se refiere. ¡Ojito!

La asamblea popular de Busturialdea sigue adelante

Posted in Anarkismoa, Ekonomia, Euskal Herria, Garapena, Gizartea, Kultura, Politika with tags , , , , , , , , , on 2011/07/14 by aselluzarraga

Con dificultades y despacio, pero la asamblea popular de Busturialdea sigue adelante, dispuesta a acercar a la comarca la única que merece llamarse democracia, la organizada por el pueblo mismo en asambleas, horizontalmente, sin liderazgos ni delegacionismo. Sólo falta tu participación, tus ideas y propuestas, para que entre todxs construyamos una Busturialdea más allá del capitalismo y del Estado.

Aquí está la declaración de la asamblea y las bases de funcionamiento, abiertas siempre a modificaciones por consenso de lxs participantes.

BUSTURIALDEA AUZOLANEAN

DECLARACIÓN

Las personas reunidas en esta Asamblea queremos comunicar lo siguiente:

Contexto histórico

Hoy nos hemos reunido en Gernika considerando la importancia y el simbolismo que tienen en la democracia y la libertas histórica de Bizkaia. Aquí, en torno a este árbol se reunían los portavoces de todos los municipios de Bizkaia para hacer llegar la voz de lxs habitantes de sus anteiglesias. Durante los dos últimos siglos, bajo el disfraz de república o de monarquía parlamentaria, el liberalismo hizo desaparecer los consejos abiertos que en algún momento existieron en la mayor parte de los pueblos de Europa y nos ha querido hacer creer que los partidos que funcionan en favor de los intereses económicos y políticos de una minoría son indispensables para el quehacer democrático; al mismo tiempo, bajo el disfraz de las desamortizaciones, han hecho desaparecer las tierras comunales y prevalecer la propiedad privada. A su vez, también se acometió el proceso de uniformar los pueblos bajo ciertos Estados y amoldar toda identidad cultural según los intereses de la oligarquía económica, con sangre y en contra de cualquier principio democrático. Por todo ello, lxs ciudadanxs tenemos muy pocos y escasos medios para participar en la política pública.

A pesar de todo, no hemos perdido el instinto y no han logrado borrar totalmente la memoria histórica. Por ello hemos decidido reunirnos en Gernika, haciendo nuestras las palabras de Iparragirre: “da y extiende tu fruto por todo el mundo”, ya que el fruto que queremos para nosotrxs, la libertad, lo queremos para todos los pueblos y en la misma medida, puesto que creemos en la igualdad y solidaridad de todos los pueblos. En estos momentos que ha comenzado a despertar el sentido de la única democracia auténtica, tomamos el compromiso de no dejar dar marcha atrás a este proceso de asambleas populares y aportar nuestro granito de arena. Hacemos un llamado a todas las personas de Busturialdea, cualquiera que sea su sexo, edad, raza, origen, ideología, oficio…, a formar una asamblea popular y participar en ella activamente. La política, al igual que la economía y la justicia, es responsabilidad de todxs lxs ciudadanxs y nos la han mantenido secuestrada durante varios siglos. Queremos reivindicar que no necesitamos políticxs profesionales.

Declaración

La Asamblea que hemos formado hoy en Gernika es soberana, no está al servicio de ningún partido político, sindicato, movimiento, asociación o cualquier otro tipo de organización, y la conforman individualidades libres, sin aceptar el liderazgo ni la representación por parte de nadie. Su objetivo es recuperar la democracia y en ella buscar y acordar soluciones para todos los tipos de problemas que nos surgen a todos los habitantes de la comarca. Lxs ciudadanxs somos mayores de edad y no necesitamos la tutela de nadie. El saber popular no es la suma del saber de todxs lxs habitantes, sino su multiplicación. Cada ciudadanx es técnicx y especialista del campo que domina. Tan solo necesitamos ese saber y la colaboración para enfrentar los problemas que tenemos y los que puedan surgir .

Para ello nos hemos organizado en asamblea, siguiendo un funcionamiento horizontal, y hemos acordado estos criterios que pueden cambiarse en cualquier momento si esta asamblea así lo decide:

1. La asamblea que creamos es horizontal y soberana, y sólo hace suyas aquellas decisiones discutidas y ratificadas en ella.

2. Aunque la primera se desarrolle en Gernika, puede celebrarse en cualquier municipio de Busturialdea, si la propia asamblea así lo decide, y de cara al futuro la intención es que cada municipio o barrio tenga su propia asamblea soberana. Si eso fuera así, ésta que ahora constituimos solamente serviría para coordinar todas las de la comarca y decidir sobre temas comunes.

3. Las funciones que la propia asamblea considere necesarias se repartirán por sorteo y serán rotatorias, para que nadie se perpetúe en un cargo y evitar toda verticalidad, basándonos en que todxs somos capaces de aprender y realizar cualquier tarea. Las personas que asumen una función no se representarán a sí mismas, sino que se limitarán a cumplir lo decidido por la asamblea dejando al margen los intereses propios, mientras actúe en nombre de la asamblea.

4. En las asambleas se discutirán los temas aportados por lxs habitantes de la comarca, sin prejuicios, límites ni discriminaciones, dentro del espacio de tiempo decidido.

5. En cada asamblea se fijarán los temas a discutir en la próxima y se dirimirán los discutidos en la anterior. Así, se permitirá un plazo razonable para recabar la información más amplia y objetiva sobre los temas a discutir en la siguiente y, tras el debate, habrá un plazo suficiente para que cada participante reflexione sobre lo hablado. El orden del día se expondrá en lugares públicos de todo Busturialdea y en internet, para que todx ciudadanx tenga la posibilidad de prepararse, siempre con el objetivo de garantizar la horizontalidad entre todxs lxs habitantes de la comarca.

6. El objetivo de la asamblea es organizar todos los temas que nos afectan a todas las personas de la comarca, impulsando la igualdad y la libertad al margen del mercado y el capitalismo. Para ello, en la medida de lo posible, la asamblea toma a su cargo las decisiones sobre la gestión de los recursos de la comarca, la producción y el reparto, basándose en el apoyo mutuo y el trabajo comunitario.

7. La asamblea tiene plena libertad para federarse y coordinarse con cuantas asambleas quiera, reservándose el derecho a deshacer en cualquier momento los lazos igual que los ha creado.

8. El idioma de trabajo de la asamblea es el euskera. Aún así, conscientes de que durante siglos han llegado y llegarán a la zona de Busturialdea otras lenguas, se intentará garantizar el derecho a poder utilizar en las asambleas cualquier idioma, para que las lenguas sean vías de comunicación y no obstáculos.

9. En las asambleas puede participar todx habitante de Busturialdea, en igualdad y sin ninguna limitación. Siendo eso así, hacemos un llamado a quienes se consideren inmigrantes para que no se queden al margen y participen activamente en las decisiones para esta sociedad que conformamos todxs. Eso nos enriquecerá a todxs y, en lugar de “integrar” a nadie, nos dará la oportunidad de crear una sociedad integrada.

10. La asamblea apuesta por las vías pacíficas para la resolución de conflictos y reconoce la legitimidad de lxs ciudadanxs para organizarse ante la violencia estructural del sistema.

11. La asamblea intentará siempre tomar las decisiones por consenso pero, para una minoría no imponga el derecho a veto, cuando tal objetivo no sea alcanzado dentro del tiempo que la propia asamblea haya establecido previamente, se utilizarán las mayorías simples o mayorías amplias establecidas por la asamblea en función de la importancia de los temas.

12. El lugar y fecha para celebrar la siguiente asamblea se decidirá en cada asamblea, pudiéndose alargar o acortar los plazos para recopilar información y reflexionar en función de la importancia o urgencia de los temas.

Busturialdeko herri-batzarrak aurrera jarraitzen du

Posted in Anarkismoa, Ekonomia, Euskal Herria, Garapena, Gizartea, Kultura, Politika with tags , , , , , , , , , on 2011/07/14 by aselluzarraga

Kostata eta astiro hasi da, baina Busturialdeko herri-batzarrak aurrera jarraitzen du, eskualdera demokrazia deitzea merezi duen bakarra, herriak asanbladetan, horizontalki, buruzagitza eta ordezkaritzarik gabe bere kabuz antolatua, araikitzeko prest, harriz harri. Zure parte hartzea baino ez da falta, zure ideiak eta proposamenak, denon artean kapitalismotik eta Estatutik haragoko Busturialdea eraiki dezagun.

Hona batzarraren adierazpena eta jarduteko oinarriak, partaideen adostasunaren bidez aldaketerara beti zabalik daudenak.

BUSTURIALDEA AZUZOLANEAN

ADIERAZPENA

 Batzar honetan bildutakook honakoak adierazi nahi ditugu:

Testuinguru historikoa

Gaur Gernikan bildu gara herri honek Bizkaiko demokrazia eta askatasun historikoan daukan garrantzia eta sinbolismoa aintzat hartuta. Hemen, arbola honen inguruan batzen ziren Bizkaiko udalerrietako bozeramaileak euren elizpeetako herritarren ahotsa helarazteko. Azken mende biotan Errepublika zein monarkia parlamentarioaren itxurapean, liberalismoak Europako herri gehienetan inoiz egon ziren batzar irekiak desagerrarazi zituen eta gutxiengoaren interes ekonomiko eta politikoen mesedetan diharduten alderdiak demokraziarako ezinbestekoak direla sinetsarazi nahi izan digu; horrekin batera, desamortizazioen mozorropean, lur komunalak desagertu eta jabetza pribatua nagusiarazi ditu. Era berean, herriak Estatu jakin batzuen pean uniformatzeko eta identitate kultural oro oligarkia ekonomikoen interesen arabera moldatzeko prozesuari ere ekin zitzaion, odolez eta printzipio demokratiko guztien aurka. Hau guztia dela eta, herritarrok politika publikoetan parte hartzeko ditugun bitartekoak oso-oso urriak eta eskasak dira.

Hala ere, ez dugu sena galdu eta oroimen historikoa erabat ezabatzea ez dute lortu. Horregatik erabaki dugu Gernikan batzea, Iparragirreren berbak hartuta: “eman ta zabal zazu munduan fruitua”, geure buruarentzat nahi dugun fruitua, askatasuna, munduko herri guztientzat eta neurri berean nahi dugulako, herri guztien arteko parekotasunean eta elkartasunean sinesten dugun heinean. Benetako demokrazia bakarraren sena iratzartzen hasi den honetan, herri batzarren prozesuak atzera ez egiteko eta hari gure ekarpena egiteko konpromisoa hartu dugu. Busturialdeko herritar guztiei, zein ere den haien sexua, adina, arraza, jatorria, ideologia, lanbidea…, herri batzarra osatu eta bertan aktiboki parte hartzera dei egiten diegu. Politika, ekonomia eta justizia bezala, herritar guztion eguneroko eginkizuna da eta zenbait mendez bahitu izan digute. Aldarrikatu nahi dugu ez dugula politiko profesionalen beharrik.

Adierazpena

Gaur Gernikan osatu dugun Batzarra burujabea da, ez dago alderdi politiko, sindikatu, mugimendu, elkarte edo bestelako erakundeen mende, eta norbanako askeek osatzen dute, inoren buruzagitzarik eta ordezkaritzarik onartu gabe. Haren helburua demokrazia berreskuratzea eta bertan eskualdean herritar guztioi sortzen zaizkigun arazo mota guztietarako irtenbideak bilatu eta adostea da. Herritarrok adin nagusikoak gara eta ez dugu inoren tutoretzarik behar. Herri jakintza herritar guztion banakako jakintzaren batuketa baino gehiago, haren biderketa da. Herritar bakoitza teknikaria eta aditua da ezagutzen duen alorrean. Jakintza hori eta elkarlana baino ez ditugu behar dauzkagun eta sortuko zaizkigun arazoei aurre egiteko.

Horretarako batzarretan antolatu gara, funtzionamendu horizontalari jarraituz, eta batzar honek hala erabakita edonoiz alda daitezkeen honako irizpideak adostu ditugu:

1. Osatu dugun batzarra horizontala eta burujabea da, batzarrean bertan eztabaidatu eta onartutako erabakiak baino ez dituela bere egiten.

2. Lehenengoa Gernikan egin bada ere, Busturialdeko edozein herritan egin daiteke, batzarrak berak hala erabakiz gero, eta etorkizunari begira asmoa herri edo auzo bakoitzak bere herri batzar burujabea izatea da. Hala balitz, orain osatu dugun honek eskualdeko guztiak koordinatzeko eta arazo komunak erabakitzeko baino ez luke balio.

3. Batzarrak berak beharrezkotzat jotzen dituen eginkizunak zozketaz banatu eta txandakakoak izango dira, inor kargu batean ez betikotzeko eta bertikaltasun oro saihesteko, denok edozer ikasi eta egiteko gai garela oinarri hartuta. Eginkizun baten ardura hartzen duten pertsonek ez dute euren burua ordezkatuko, batzarraren agindua bete baino, beraz, norberaren iritziak alde batera utzi eta batzarrak erabakitakoa betetzera mugatuko dira, batzarraren izenean diharduten bitartean.

4. Batzarrean edozein herritarrek ekarritako gaiak eztabaidatuko dira, aurreiritzirik , mugarik eta bereizkeriarik gabe, adostutako denbora tartearen barruan.

5. Batzar bakoitzean hurrengoan eztabaidatuko diren gaiak finkatu eta aurrekoan eztabaidatutakoak erabakiko dira. Horrela, arrazoizko tartea utziko da hurrengoan eztabaidatu beharreko gaiei buruzko informazio ahalik eta zabal eta objektiboena lortzeko eta, eztabaidatu ondoren, tarte nahikoa egongo da eta partaide bakoitzak esandakoei buruz bere hausnarketa egiteko. Gai ordenak Busturialdeko herri guztietako leku publikoetan eta interneten jarriko dira herritar guztiek prestatzeko aukera izan dezaten, betiere eskualdeko herritar guztien arteko horizontaltasuna bermatze aldera.

6. Batzarraren helburua Busturialdeko herritarroi eragiten diguten gai guztiak antolatzea eta merkatu eta kapitalismotik kanpoko berdintasuna eta askatasuna bultzatzea da. Horretarako, posible den neurrian, eskualdeko baliabideen kudeaketari, ekoizpenari eta banaketari buruzko erabakiak bere gain hartzen ditu batzarrak, elkar-laguntzan eta auzolanean oinarrituta.

7 Batzarrak askatasun osoa dauka nahi duen batzar guztiekin federatzeko edota koordinatzeko, edozein unetan loturak sortu diren legez askatzeko eskubide osoa beretzat gordez.

8. Batzarraren lan hizkuntza euskera da. Hala ere, mendeotan Busturialdera beste hizkuntza batzuk ere iritsi direla eta iritsiko direla jakitun, batzarretan edozein hizkuntza erabili ahal izateko eskubidea bermatzeko ahalegina egingo da, hizkuntzak komunikaziorako bide eta ez oztopo izan daitezen.

9. Batzarretan Busturialdean bizi den herritar orok parte har dezake, berdintasunez eta inongo mugarik gabe. Hori hala izanda, dei egiten diegu euren burua etorkintzat dutenei bazterrean ez geratu eta denok osatzen dugun jendarte honentzako erabakietan aktiboki parte har dezaten. Horrek denok aberastuko gaitu eta, inor “integratu” barik, jendarte integratua sortzeko aukera emango digu.

10. Batzarrak gatazkak konpontzeko bide baketsuen alde egiten du eta sistemaren egiturazko indarkeriaren aurrean herritarrek bere burua antolatzeko eskubidearen zilegitasuna ere aitortzen du.

11. Batzarrak erabakiak aho batez hartzeko ahalegina egingo du beti baina, gutxiengo batek beto eskubidea ezar ez dezan, batzarrak berak aldez aurretik finkatutako denboraren barruan halakorik lortzen ez denean, gaiaren garrantziaren arabera batzarrak finkatutako gehiengo sinpleak edo gehiengo zabalak erabiliko dira.

12. Hurrengo batzarra egiteko tokia eta data batzar bakoitzean erabakiko da, gaien garrantziaren edo premiaren arabera informazioa biltzeko eta hausnarketarako epeak luzatu edo laburtu daitezkeelarik.