irakasleak -en artxiboa

Komunikabideen konplizitatearen aurrean – Ante la complicidad de los medios

Posted in Anarkismoa, Errepresioa, Komunikabideak with tags , , , , , , , , , , , on 2010/05/16 by aselluzarraga

Honakoa da Greziako irakasleek komunikabideetan (publikoa ei den telebistan) euren ahotsa entzunarazteko egin behar izan dutena. Ezarri nahi diguten errealitateari erantzuteko modu asko dago, honetan bezala, indarkeriarik erabili beharrik gabe (poliziaren indarkeriari aurre egin behar izan bazioten ere).

Esto es lo que lxs profesorxs de Grecia han tenido que hacer para que su voz se escuchara en los medios de comunicación (en una televisión que se supone pública). Hay muchas maneras de responder a la realidad que nos quieren imponer, como en este caso, sin utilizar la violencia (a pesar de que tuvieron que hacer frente a la violencia policial)