hernani -en artxiboa

Ikatza Liburugunea, gune politiko berria Hernanin – nuevo espacio político en Hernani

Posted in Anarkismoa, Euskal Herria, Gizartea, Kultura, Liburuak, Literatura, Politika with tags , , , , , , , , , , , , , on 2011/01/26 by aselluzarraga

EUSK.

Ikatza Liburugunea, gune politiko berria Hernanin.
Liburutegi politiko soziala-Bidioteka-Artxibo dokumentala-Banaketak

IREKIERA
Urtarrilak 28, 20:30etatik aurrera…
Ikatza Liburuguneak bere ateak zabalduko ditu!
Pintxo eta edariez gain.
Bazkide egiteko aukera izango duzu!

ZER DA IKATZA?
Ikatza, Hernaniko Zapa kalean aurki dezakegun liburugune politiko-soziala dugu.
Ezagutzaren arloan dagoen monopolioaren aurrean pentsaera eta jarrera kritikoa sustatzea helburu duen gune bat da, non esparru ezberdinetako edukietaz horniturik dauden liburuak, aldizkariak, egunkariak eta abar aurki daitezkeen. Gizarte eraldaketarako beharrezkotzat jotzen dugun tresna bat da, bertan elkartzea, eztabaidatzea, elkartrukatzea, autoformatzea… SORTZEA posible eginez.
Pentsaera bakarrarekin, instituzioekin, konbentzionalismoekin eta sasiobjetibotasunarekin apurtzeko saiakera bat da. Ikatzak, modu autogestionatu batetan, bizi garen munduaren analisi kritiko bat egitea, alternatibak eraiki eta zabaltzea, eta aukera hau denon esku jartzea du helburu.

ZER ESKAINTZEN DU IKATZAK?
Soziologia, historia, psikologia, nazio gatazka, feminismoak, ekologismoa, langile borroka, anarkismoa, komunismoa, etab-i buruzko edukiak aurkituko dituzu bertan, mailegu bidez etxera eraman ahal izango dituzularik.
Honez gain, ekimen ezberdinak (hitzaldiak, tailerrak, kanpainak…) burutuko dira bertan, buruari eragitera eramango gaituztenak. Zure parte hartzea beharrezkoa dugu, ANIMATU ETA AGERTU ZAITEZ!

PRESO BAT, LIBURU BAT
Horrela du izena Ikatzatik ateratako lehen ekimenak.
Gure helburua proiektu hau herriko jende guztiari helaraztea denez eta Hernaniko preso politikoak, urrun egonda ere, herritarrak direnez, haiengana gerturatzea nahi izan dugu, liburugunea espetxeetara trasladatuz, presoei erabiltzaile izateko aukera emanez.

CAST.

Nuevo espacio político en Hernani, Ikatza Liburugunea
Biblioteca política y social-Videoteca-Archivo documental-Distribuidora

INAUGURACIÓN
28 de Enero a partir de las 20:30…
Ikatza Liburugunea abre sus puertas!
Tendrás la opción de hacerte socio del espacio!
Habrá pinchos y bebida

QUE ES IKATZA?
Ikatza, es una biblioteca político-social situada en la calle Zapa nº 6 de Hernani.
Un espacio que tiene el objetivo de fomentar el pensamiento y la actitud critica frente al monopolio existente en torno al conocimiento, donde podemos encontrar libros de diversa temática, publicaciones, periódicos, así como un extenso archivo documental. Ikatza es una herramienta que consideramos necesaria para la transformación social, haciendo posible el encuentro, el debate, el intercambio, la autoformación, etc., una herramienta de contrapoder.
Es un intento de romper con el pensamiento único, con las instituciones, con el convencionalismo, y con la pseudosubjetividad. El fin de Ikatza, será realizar un análisis critico del mundo que nos rodea, crear alternativas, difundirlas y colectivizarlas, todo ello de forma autogestionada.

QUE HAY EN IKATZA?
Podrás encontrar libros de diversa temática, como por ejemplo, sociología, historia, psicología, conflicto nacional, feminismos, ecologismo radical, lucha obrera, anarquismo, comunismo, etc., que se podrán sacar de la biblioteca mediante préstamo.
También contiene un extenso archivo documental donde se encuentran centenares de publicaciones, periódicos, panfletos, pegatinas, octavillas, etc. de distintas luchas así como varias hemerotecas.
Ademas de todo ello, se llevaran a cabo diferentes iniciativas (charlas, talleres, campañas,…), las cuales nos llevarán a reflexionar. Tu participación es necesaria. Animate!

“PRESO BAT, LIBURU BAT!”
Así se llama la primera iniciativa de Ikatza. Siendo nuestro objetivo hacer llegar este proyecto a toda la gente del pueblo y siendo conscientes de que muchas personas se encuentran encarcelados, hemos querido acercarnos hasta ellas, trasladando la biblioteca a las cárceles, y que los propios presos puedan ser usuarios de ésta.