anonymous -en artxiboa

A20 kanpainiaren desinformazioa argitzen

Posted in Anarkismoa, Gizartea, Politika with tags , , , , , , , on 2011/11/13 by aselluzarraga

Hauteskunde ziklo baten aurrean gaude eta, berriz ere, asko dira aukera bakoitzak -alderdi jakinentzako botoa, boto zuria, boto baliogabea edo abstentzioa- esan nahi duenari buruz irakurri eta entzuten diren zalantzak, informazioak eta desinformazioak
Zenbait ildotatik, proposatzen ari den aldaketa desiragarriaren ikuspuntutik, eta egungo egoerara ekarri gaituena berriz nagusitzea inola ere bultzatu nahi ez dela ulertuta, zenbait ahots entzun dira honako aukerak sustatu, argitu edo zehaztu dituztenak, eta haiei helduko diegu:

1. Alderdi txikiei boto ematea.
2. Boto zuria ematea.
3. Boto baliogabea ematea.
4. Abstenitzea.

Objektibotasun ahalik eta handienaz eta , doktrinetatik at, praktikotasunaren eta esanahiaren ikuspegitik azaltzen ahaleginduko gara. Horretarako, lehenago, jesarlekuak banatzerakoan botoak zelan zenbatzen diren ezagutu behar da.

Kongresuko jesarleku kopuru osoa (gauza berak balio du Senaturako, Batzar Nagusietarako, Udaletarako…), %100, alderdi guztien artean banatzen da, zein ere den parte hartze indizea, hots, ez da jesarleku hutsik uzten. Botoa, sistema parlamentarioan, norberak daukan banakako botere zatia da, eta ordezkapen sisteman eskuordetu edo, ez erabiliz, beretzat gordetzea erabaki dezake. Boto baliogabeak ez dira zenbatzen eta, beraz, jesarlekuen banaketa legez emandako boto guztien artean (legezko hautagaitza duten alderdientzako botoak + boto zuriak) egiten da. Legez emandako botoen kopurua hartuta, jesarleku bat lortzeko behar den gutxieneko kopurua ezartzen da. Boto zuriak eta jesarlekua lortzeko gutxieneko boto kopurua lortu ez duten alderdi politikoei emandakoak, D’Hont sistemaren bidez banatzen dira, eta boto gehien jaso duten alderdiei eransten zaizkie, gehien bat irabazleari. Aritmetikoki, horrek ahalbidetu ohi du alderdi batek gehiengo osoa lortzea legez emandako botoen %50 eskuratu beharrik gabe. Parte hartze handia dagoenean, jesarleku bat lortzeko, boto kopuru handiagoa behar da. Aitzitik, parte hartze txikiak jesarleku bat lortzeko behar den boto kopurua murrizten du.

Ikus ditzagun orain arestiko aukerak argibide horien argitara

1. Alderdi txikiei botoa ematea: Aukera honen bidez, egungo egoera aldatu nahi dela oinarri hartuta, ordezkapen sistema onartzen da, bere maila guztietan, hots, norbaitek ordezkatua izan gura da, baina alderdi-bitasuna edo ordezkatuak izan ohi diren alderdiek politika kontrolatzea saihestu nahi da. Zentzu horretan, erabilgarria izan daiteke, bozkatutako alderdiak boto kopuru nahikoa lortzen badu. Bestela, arestian ikusi denez, D’Hont sistemak alderdi irabazleari emango dizkio horietako gehienak, haren abantaila handituta.

2. Boto zuria ematea: Aukera honek esan nahi du ez digula axola nork gobernatuko gaituen, edo inork ez gaituela konbentzitu, baina norbaitek egitea nahi dugula. Praktikan, hitzez hitz, irabazleari txeke zuria ematea da. Parte hartze indizea handitzen du eta, beraz, garestiago jartzen du jesarlekua (alderdi txikiek zailago izango dute tartaren banaketan leku bat lortzea), eta D’Hont sistemaren bidez gehien bat alderdi irabazleari gehitzen zaizkio.

3. Boto baliogabea: Aukera honek esan nahi du aurkeztutako alderdi politiko guztien aurka gaudela, baina hauteskunde sisteman parte hartu nahi dela. Sistemaren funtzionamenduaren aurkako protesta edo zigor modu bat da, osorik zalantzan ipini barik. Abstentzioak bezala, legez emandako botoen artean zenbatzen ez denez gero, merkeago uzten du jesarlekua, eta aukera handiagoa ematen die alderdi txikiei ordezkapena lortzeko.

4. Abstenitzea: Aukera honek esan nahi du ez garela hauteskunde eta parlamentu sistemaren partaide egiten, orokorrean. Prozesuari berari zilegitasuna kentzeko modua da, zein ere den emaitza. Boto baliogabearen kasuan bezala, emaitzan duen ondorioa da, legez emandako botoen proportzioa murrizten duenez, merkeago jartzen dela jesarlekua, eta errazagoa dela alderdi txikiek ordezkapena lortzea. Aukera bien arteko aldea ordezkapen sistemari aitortu nahi zaion zilegitasun maila da.

Bizkaia adibide hartuta, guztira 8 jesarleku banatuko dira bertan (9tik murriztu ziren, lurraldearen demografia murrizketaren ondorioz). Parte hartzea zenbat eta handiagoa, 8 jesarleku horietako bakoitzak boto kopuru handiagoa beharko du, eta parte hartzea zenbat eta txikiagoa, boto kopuru txikiagoa. 2011n, 11 hautagaitza aurkeztu dira. Horrek esan gura du, pentsa litekeen kasurik lehiatuenean, haietako 8k lortuko luketela ordezkapena, bana, alegia. Azken hauteskunde orokorretan, 2008an, Bizkaian 21 alderdi aurkeztu ziren , eta jesarleku horiek hiruren artean banatu ziren: PSE-EE (4), EAJ (3) eta PP (1). Boto zuriak eta gutxienekoa (esan denez, parte hartze handiago edo txikiagoaren arabera aldatuko da) lortu ez duten alderdi politikoek jasotakoak, lurraldean garaipenagatik lehiatzen diren alderdi politikoei gehituko zaizkie, jesarleku gehiago edo gutxiago emanez. Boto zuriak eta abstentzioak dira ezein hautagaitzari gehituko ez zaizkion bakarrak, baina osotasunari eragingo diote.

Orain aukera zurea da, gura dituzun ondorioen, mugitzen zaituenaren eta zure kontzientziak diotsunaren arabera. Zuk baino ezin duzu interpretatu zugan bizi dena. A-20an, eta zure bizitzako egun guztietan, askatasunez, erantzukizunez eta elkartasunez pentsatu, erabaki eta jardun. Informa eta presta zaitez, parte hartu, lagundu eta izan.

Sarean dabilen Anonymousen #OP 20N kanpainari buruzko bideoari dagokionez, honakoa argitu behar da:

Oso polit dago eta zenbait egia dio, baina zer pentsatu asko ematen duten zenbait akats eta ahazte bitxiak dauzka. Hasteko, Konstituzioa eta gizarte bakea, ez ziren hainbeste onartu eskuinaren azpijokoagatik, bideoan berariaz diotenez, ezkerren -PSOE, PCE eta UGT eta CCOO sindikatuak- ekarpen eskuzabalagatik baizik. Multzo politiko-sindikal horrek zelaitu zuen bidea, gogoz hartu zuen parte idazketan, eta sari oparoak jaso zituen neska-mutil zintzoak izateagatik. Filmeko gaiztoak aurkeztarakoan, behin eta berriz aipatzen ditu lau: PSOE, PP, CiU eta EAJ, eta “beste batzuk” ezkutu batean uzten du Estatu mailako botoetan hirugarren indarra dena: IU, besteak bezain partaide egungo politiketan eta askotan “ardura” politikoaren izenean jokatu duena, “egonkortasunaren” alde (haien egonkortasuna, ez gurea). Proposamena egiteko garaian, azterketa alderdikoia eta iruzurgilea da, honakoengatik (eta edonor gonbidatzen dut kontrakoari buruzko datuak ematera): boto zuria eta abstentzioa emaitza beraren baitan aurkezten dira. GEZURRA! Boto zuriak, hala da, alderdi handien alde egiten du, boto zenbakarria delako eta, beraz, legez emandako botoen %an sartzen denez, jesarleku bakoitzak boto kopuru handiagoa behar izatea dakar, garailea indartuz (proportzioz esleitzen dira ordezkapena lortu duten alderdien artean, eta ia osorik doazkio indar garaileari, ordezkapenik lortzen ez duten ALDERDI TXIKIEI emandako botoek bezalaxe, bideoan isiltzen den beste kontu bat). ABSTENTZIOAK, aldiz, boto BALIOGABEAREN ondorio berberak dauzka, zenbaketari begira. Boto BALIOGABEA ez da legez emandako botoetan zenbatzen, eta abstentzioaren ondorio praktiko BERBERA dauka: legez emandako boto portzentaje txikiagoa egonda (legez aurkeztutako alderdientzako botoak gehi boto ZURIAK), jesarleku bat lortzeko boto kopurua txikiagoa da eta, KASU BIETAN (abstentzioa eta baliogabea), alderdi HANDIAK kaltetzen ditu eta aukera gehiago ematen die txikiei. Boto BALIOGANEA, azken finean, botoa denez, botoa emateko, norberaren boterea hauteskundeak irabaziko dituztenengan, zein ere diren, eskuordetzeko ekintzarekin adostasuna adierazten du. Benetako mezua honakoa litzateke: EZ DUT INOR GOGOKO, BAINA SISTEMA HAU NEURE EGITEN DUT ETA, BERAZ, EMAITZA ERRESPETATZEN DUT. ABSTENTZIOAREN mezua, BALIOGABEAren eragin “praktiko” berbera izanda, oso bestelakoa da: EZ DUT SORTU DUZUEN SISTEMA HONETAN PARTE HARTZEN ETA NEURETZAT GORDETZEN DUT NIRE EKINTZA ETA ERABAKI AHALMENA. EZ DUT HAUTESTONTZIEN EMAITZA ONARTZEN, EZ BAITUT NEURE EGITEN.

Anonymousen bideoaren egileek nahi dutela diotena (sistema aldatzea, eta ez hura salbatzea edo ukitu batzuk ematea) benetan nahi balute, ABSTENTZIORAKO dei masiboa egingo zuketen. Onartu egiten dute abstentzio masiboa litzatekeela eraginkorrena sistema baliogabetzeko, baina berehala baztertzen dute ezinezkoa delakoan. Aukera hori gutxiesteko, zurigarri, seguruenik alderdi politikoek eta desinformazio hedabide masiboek erabiliko duten diskurtsoa darabilte; dirudienez, horien iritzia da kontuan hartu behar duguna eta alderdi eta hedabide horiek ez dira gai diskurtso gutxiesle eta manipulatzaile bera beste aukerei buruz, komeniko balitzaie haiek ikusezin bihurtuz edo euren interesen arabera interpretatuz. Ez zatekeen sistemaren baliogabetasuna erakustea egingarriagoa izango, hautua alderdi txikien (lerro artean argi ikusten da zer alderdi “txikiri” begira dauden) eta boto baliogabearen artean sakabanatu beharrean, aukera bakarrean, botorik ez ematean, pilatu balute? Aitortu gabeko arrazoiren batengatik batzuei beldurra ematen die horrek eta M15eko partaide batzuk hastapenetatik garatzen ari diren mugimenduari buruz ohartarazi behar digu: abstentzionistak erakarri eta haien haserrea alderdi “txiki” baterantz bideratzeko maniobra, izena aipatu barik, oso nabarmena izan ez dadin, ea Estatu mailako boto kopuruan hirugarren indarra ez ote den. Drakula odolez elikatu eta hura barik geratzen zaion bakarra bere hilkutxan atseden hartzea den legez, alderdi politikoak, GUZTIAK, eta haien kideak, botoz elikatzen dira, eta haiek barik… ez dugu esan behar zer geratuko litzaiekeen, ezta? Bideoa, erdiko zatiko egiek interesa izanda ere, manipulazio trebea da, hasieran historia kontatzeko eta amaieran aukerak azaltzeko moduari dagokionez. Erne!

Aclarando la desinformación de la campaña del 20N

Posted in Anarkismoa, Gizartea, Politika with tags , , , , , , on 2011/11/13 by aselluzarraga

Se acerca un nuevo ciclo electoral y nuevamente son muchas las dudas, informaciones y desinformaciones que se leen y se escuchan sobre lo que significa cada opción: voto a partidos concretos, voto en blanco, voto nulo o abstención.
Desde el punto de vista que se viene planteando de un deseable cambio, en sus distintas vertientes, y entendiendo que en ningún caso se quiere promover el predominio de lo que nos ha traído hasta la situación actual, se han escuchado voces proponiendo, aclarando o matizando las siguientes opciones, en las que nos centraremos:

1. Votar a partidos pequeños.
2. Votar en blanco.
3. Votar nulo.
4. Abstenerse.

Vamos a intentar analizar lo más objetivamente y desde un punto de vista práctico, de significación, y no doctrinario, lo que supone cada uno. Para ello, previamente hay que conocer cómo se contabilizan los votos a la hora de repartir escaños.

El número total de escaños del Congreso (lo mismo sirve para Senado, Juntas Generales, Ayuntamientos…) se reparte al 100% entre todos los partidos, independientemente del índice de participación, es decir, no se dejan escaños vacíos. El voto, en el sistema parlamentario, es la parcela de poder individual que cada persona puede decidir delegar en el sistema de representación, o reservarse para sí no ejerciéndolo. Los votos nulos no se contabilizan, de modo que el reparto de escaños se hace solamente entre el número total de votos legalmente emitidos (votos a partidos con candidatura legal + votos en blanco). A partir del número de votos legalmente emitidos, se determina el número necesario para obtener un escaño. Los votos en blanco y los votos a formaciones políticas que no alcancen el número mínimo para lograr un escaño, se reparten según el sistema D’Hont, que beneficia a las fuerzar más votadas, en especial a la ganadora. Es lo que aritméticamente suele permitir que un partido alcance la mayoría absoluta sin necesidad de lograr el 50% de los votos legalmente emitidos. La alta participación supone que, para conseguir un escaño, el número de votos necesarios sea más alto. La baja participación, por el contrario, reduce el número de votos necesarios para conseguir un escaño.

Veamos ahora esas opciones a la luz de dicha información.

1. Votar a partidos pequeños: Esta opción, partiendo de la premisa inicial de que se desea cambiar la situación actual, supone que se acepta el sistema de representación en sus distintos niveles, que se desea ser representado por alguien, pero que se quiere evitar el bipartidismo o el control de la política por parte de las formaciones habitualmente representadas. En ese sentido, puede ser útil siempre que el partido a que votemos alcance el número suficiente de votos. En caso contrario, como se ha visto más arriba, el sistema D’Hont entregará esos votos mayormente a la fuerza ganadora, aumentando su ventaja.

2. Votar en blanco: Esta opción supone que nos da igual quién gobierne pero que deseamos que alguien lo haga, o que ninguno nos convence. En la práctica es, literalmente, entregar un cheque en blanco al ganador. Aumenta el índice de participación, encareciendo por tanto el escaño (los partidos pequeños tendrán más difícil lograr un espacio en el reparto de la tarta), y por el sistema D’Hont se suman mayormente al partido ganador.

3. Votar nulo: Esta opción supone que se es contrario a todas las fuerzas políticas presentadas, pero que se desea participar del sistema electoral. Es una forma de protesta o de castigo contra el funcionamiento del sistema, sin cuestionarlo en su conjunto. Al igual que la abstención, al no ser contabilizado como voto válidamente emitido, abarata el escaño, dejando mayores opciones a los partidos pequeños para conseguir representación.

4. Abstenerse: Esta opción supone que la persona no se hace partícipe del sistema electoral y parlamentario en su conjunto. Es una forma de deslegitimar al proceso en sí, sea cual sea su resultado. Al igual que en el caso del voto nulo, su efecto sobre el resultado es que se abarata el escaño, al reducir la proporción de voto legalmente emitido, haciendo más fácil a los partidos pequeños la obtención de representación. La diferencia entre ambos es el nivel de legitimidad que se quiera reconocer al sistema de representación.

En el caso concreto de Bizkaia, se reparten en total 8 escaños (se redujeron desde 9, debido a la reducción demográfica del territorio). A mayor participación, cada uno de esos 8 escaños exigirá mayor cantidad de votos, y a menor participación, menor cantidad de votos. En 2011 se presentan 11 candidaturas. Esto significa que, en el caso más disputado imaginable, 8 de ellas lograrían representación, un escaño cada una. En las últimas elecciones de 2008 se presentaron por Bizkaia 21 partidos, y esos escaños se repartieron entre tres: PSE-EE (4), PNV (3) y PP (1). Los votos en blanco y los votos recibidos por formaciones políticas que no alcancen el mínimo (que oscilará, como se ha dicho, en función de la mayor o menor participación), se sumarán aportando más o menos escaños a los partidos políticos que se disputen el triunfo en el territorio. Sólo los votos nulos y las abstenciones no serán sumadas a ninguna candidatura, pero tendrán la incidencia indicada sobre el conjunto.

Ahora la elección es tuya, en función del efecto que desees, lo que te mueva y lo que tu conciencia te dicte. Nadie puede decidir ni actuar por ti. Sólo tú puedes interpretar lo que en ti vive. El 20-N, y todos los días de tu vida, piensa, decide y actúa con libertad, responsabilidad y solidaridad. Infórmate y fórmate, participa, colabora y sé.
En cuanto al vídeo de Anonymous sobre la #OP 20N que circula por la red, cabe aclarar lo siguiente:

Aunque está muy bonito y dice unas cuantas verdades, comete errores y curiosos olvidos que dan mucho que pensar. Para empezar, la Constitución y la paz social no se aprobaron tanto por las maniobras de la derecha, como dice explícitamente el vídeo, como por el generoso aporte de las izquierdas: PSOE, PCE y sindicatos UGT y CCOO. Ese conglomerado político-sindical allanó el camino, participó activamente en la redacción, y obtuvo jugosos premios por ser buenos chicos. A la hora de presentar a los malos de la peli, insistentemente habla de 4: PSOE, PP, CiU y PNV, dejando en un oculto “otros” a la tercera fuerza en votos a nivel estatal: IU, tan participe como las demás en las políticas actuales y que tantas veces ha actuado por “responsabilidad” política en favor de la “estabilidad” (su estabilidad, no la nuestra). A la hora de la propuesta, el análisis es tendencioso y engañoso por lo siguiente (y conmino a alguien a que me dé datos de lo contrario): el voto en blanco y la abstención se plantean como parte del mismo resultado. ¡FALSO! El voto en blanco, efectivamente, favorece a los partidos mayoritarios, ya ke es voto computable y, por tanto, al entrar en el % de voto legalmente emitido, hace que se necesiten mayor número de votos por cada escaño, fortaleciendo al ganador (se asigna proporcionalmente entre los partidos que obtienen representación, yendo casi íntegramente a la fuerza ganadora, igual que los votos a PARTIDOS PEQUEÑOS que no obtienen representación, algo que también se silencia en el vídeo). La ABSTENCION, por el contrario, tiene el mismo efecto, a efectos de conteo, que el voto NULO. El voto NULO no se cuenta como voto legalmente emitido, y produce el MISMO efecto práctico que la abstención: al haber menos porcentaje de voto legalmente emitido (votos a partidos legalmente presentados y votos en BLANCO), el número de votos necesario para lograr un escaño es menor, perjudicando EN AMBOS CASOS (abstención y nulo) a los partidos MAYORITARIOS y dando más posibilidades a los pequeños. Sin embargo, al ser el voto NULO, después de todo, un voto, está expresando su acuerdo con el acto de votar, de delegar el poder individual en quien sea que gane las elecciones. El mensaje real es el siguiente: NO ME GUSTA NINGUNO, PERO ASUMO ESTE SISTEMA Y POR TANTO RESPETO EL RESULTADO. El mensaje de la ABSTENCIÓN, teniendo la misma incidencia “práctica” que el NULO, es bien distinto: NO PARTICIPO DE ESTE SISTEMA QUE OS HABEIS CREADO Y ME RESERVO MI PODER DE ACCIÓN Y DECISIÓN, NO RECONOCIENDO EL RESULTADO DE LAS URNAS, PUESTO QUE NO LO HAGO MÍO.

Si lxs autores del vídeo de Anonymous quisieran lo que dicen querer (cambiar el sistema, y no socorrerlo o retocarlo), habrían hecho un llamado masivo a la ABSTENCIÓN. Reconocen que una abstención masiva sería lo más efectivo para invalidar el sistema, pero se apresuran a descartarlo por supuestamente imposible. Para desvalorizar dicha opción utilizan, como coartada, el discurso que previsiblemente utilizarán los partidos políticos y los medios de desinformación masiva, como si fuera eso lo que debemos tomar en consideración y no fueran capaces de realizar un discurso igual de descalificativo y manipulativo sobre las otras opciones, invisibilizándolas si así les conviniera o interpretándolas desde sus propios intereses. ¿No seria más factible una demostración de la invalidez del sistema si, en lugar de dispersar la opción entre partidos minoritarios (entre lineas se ve claramente a qué partido “minoritario” apuntan) y voto nulo, se concentraran en una sola opción, no votar? Por algún motivo que no se confiesa eso da miedo a unxs cuantxs y debe alertarnos sobre la maniobra que algunos sectores participantes en el 15M llevan gestando desde sus comienzos: una maniobra para atraer abstencionistas y dirigir su descontento hacia algún partido “minoritario”, sin citar su nombre para que no huela demasiado, no vaya a ser que se trate de la tercera fuerza en número de votos a nivel estatal. Como Drácula se alimenta de sangre y sin ella lo unico que le queda es reposar en su ataúd, los partidos políticos, TODOS, y sus miembros, se alimentan de votos, y sin ellos… no hace falta decir qué les quedaría, ¿no? El vídeo, con su interés en las verdades de la parte central, es una hábil manipulación en lo que a la forma falseada de contar la historia al comienzo y de plantear las opciones al final se refiere. ¡Ojito!